Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 7. september 2000 kl 19.30 Migrapolis

Migrapolis (ttv)


NRK2 torsdag 7. september kl 19.30
Migrapolis

Migrapolis med nytt reportasjemagasin

Migrapolis fremstår som et helt nytt reportasjemagasin med ny og bedre sendetid denne høsten - i prime-time i NRK2. Gjennom dokumentarreportasjer belyses ett tema fra tre forskjellige reporteres synsvinkel, som så settes sammen og presenteres for seerne som en helhet.

Den mangfoldige redaksjonen har valgt slagordet \"Kefir og kebab - gangstere og Grandiosa. Et samfunnsprogram om det moderne Norge\" for høstens sesong, som bærer bud om et enda bredere program enn før.

Programleder Carolina Maira Johansen vil også invitere sine egne \"verdikommisjoner\" i studio for å belyse samfunnsspørsmål som engasjerer på tvers av kulturene, og som kanskje skaper spenninger mellom dem.

- Eksempler på tema vi vil ta for oss er bryllup og boligjakt. Begge deler oppleves forskjellig og vil bli belyst fra tre ulike innfallsvinkler. En gang kan vi komme til å oppleve at en tamilsk reporter betrakter norsk virkelighet, en annen gang at en norsk reporter betrakter virkeligheten til en fremmedkulturell, sier innholdsansvarlig Kjetil Saugestad.

En årsak til omleggingen av Migrapolis er seernes respons på programmet. Migrapolis-redaksjonen opplever størst positiv oppmerksomhet nettopp omkring reportasjene. Derfor går programmet over til å bli et reportasjemagasin med stadige dypdykk i det norske samfunnet.

Migrapolis kom på skjermen første gang høsten 1997.

NRK2 torsdag kl 19.30

Bilde
Carolina Maira Johansen er programleder for Migrapolis. (Foto: Scanpix)

Et reportasjemagasin om det moderne Norge
Innholdsansvarlig: Kjetil Saugestad
Programleder: Carolina Maira Johansen
Pressekontakt: Hans Hjellemo, tlf. 2304 7064 (hans.hjellemo@nrk.no)