Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 25. mai 2001 kl 22.35 Design for framtiden: Design som strategi

Bevisst bruk av design

Stol på design: Et avgjørende element i industriell produktutvikling er designen. (Foto: De Gode Hjelperne A/S)
Stol på design: Et avgjørende element i industriell produktutvikling er designen. (Foto: De Gode Hjelperne A/S)
Skal industrien nå ut med sin ferdigvareproduksjon, må den satse på design. I serien ”Design for framtiden” besøker vi industrier som bevisst tar i bruk design i sin produktutvikling.

Norsk industri – med noen hederlige unntak nær – unnlot i for lang tid å nyttegjøre seg den design-kompetansen vi har her i landet. Men det er ting på gang, som det heter. Å trekke design inn som et element i all produktutvikling, dét er å tenke strategisk.

Som vi skal se, kombineres design ikke alltid like lett med rasjonelle produksjonsprosesser. Når et produkt skal masseproduseres industrielt, kan det føre til konflikter mellom designerens ønsker om form/estetikk og ingeniørens hensyn til at produktet skal igjennom en rasjonell produksjonsprosess. Problemet oppstår - og løses - i diskusjon mellom designer og ingeniør. Det kan vises til mange eksempler på gode kompromisser.

Til slutt i serien ”Design for framtiden” – sending neste fredag – skal det handle om øko-design: Hva blir gjort for å sette et produkt inn i en mest mulig miljøvennlig ramme?


Innkjøpt produksjon i fire deler
Produksjon: De Gode Hjelperne A/S, tlf. 33 42 33 60 (Øivind Bratli, Camilla Skjelberg)
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilde
Stol på design: Et avgjørende element i industriell produktutvikling er designen. (Foto: De Gode Hjelperne A/S)