Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 26. februar 2004 kl 19.30 Schrödingers katt

Gjødsel og gass

Gullfaks C-plattformen  bruker den nye teknologien (Foto:Statoil )
Gullfaks C-plattformen bruker den nye teknologien (Foto:Statoil )
I kveld skal Katta ut i Nordsjøen og se hvordan bakterier produsert av gjødsel sikrer oljeledningene fra rust og lager et renere produkt. Statoil og Universitetet i Bergen har samarbeidet om prosjektet.

Under utvinning av olje og gass i Nordsjøen pumper man sjøvann ned i reservoarene for å presse ut enda mer olje og gass. Det oksygenrike vannet øker bakteriefloraen i reservoaret. Dette fører igjen til at den giftige og svært rustdannende gassen hydrogensulfid blir utviklet.

Tidligere har man brukt kjemikalier for å hindre denne gassdannelsen, men nå har man gått over til å bruke harmløs gjødsel i pumpevannet. Man får både et renere produkt samtidig som man får mindre rust i rørsystemene.

Også andre land som utvinner olje og gass fra havbunnen, er interesserte i den nye teknologien.

Om Schrödingers katt
Det populærvitenskapelige programmet samler over 600 000 seere hver torsdag. Programleder Gry Molvær og redaksjonen har vunnet flere priser for sin formidling av nyheter fra forskning og vitenskap.

Produsert av Program RIKS Trondheim for NRK1
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Sigrid Gjellan
Presse: mobil: Erik Bull , 99599760