Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 7. august 1999 kl 21.45 Fakta på lørdag: "Større enn kval"

Fakta på lørdag: \"Større enn kval\" (tt


NRK1 lørdag 7. august kl 21.45
Fakta på lørdag: \"Større enn kval\"

En hvalfangers beretning

Eyvind Jacobsen er vokst opp i Steine ved Stamsund i Lofoten, og driver i dag med hvalfangst. Han forklarer sitt yrkesvalg ut i fra erfaringer og opplevelser i oppveksten, og i kveldens dokumentar får vi være med han både i fortidens, nåtidens og fremtidens hvalfangst.
Filmen skildrer livet som fangstmann og fisker om bord på fangstskuta Draugen, samtidig som seerne får et innblikk i verdikonflikten bak den internasjonale debatten for og i mot hvalfangst.
Jacobsen besøker Leif Bendiksen, en 90 år gammel pensjonert hvalfanger, som forteller om hvalfangsten i gamle dager. På den andre siden ser vi hvordan Jacobsen holder sammen med barnebarnet, og han ser disse møtene med barnet som en måte å føre tradisjoner og kunnskaper videre på.
I tillegg til gammel og ung, møter vi eieren av hvalfangstskuta Draugen, Nils Nilsen. Han er innflytter til Lofoten, og fikk egen konsesjon til å drive hvalfangst da båten han var mannskap på skiftet eier.
Lange tradisjoner
Hvalfangst har lange tradisjoner i Norge og Europa. Allerede på 1200-tallet var hvalfangst en av de store industrier i Europa, og markedet for hvalolje ble bygget opp. På 1600-tallet startet kapitalsterke nederlendere hvalfangst i Nordishavet, og i 1863 ble harpunen tatt i bruk etter en oppfinnelse av Svend Foyn.
På 1960-tallet opphørte fangsten av storhval, og nå er det først og fremst småhvalen som hvalfangerne er interessert i.

Viktig med strategi
Eyvind og Nils driver fiske og hvalfangst på Vestfjorden, og knytter livsverdier og mening til opplevelser fra den levende naturen rundt seg. De forteller om hindringer som må overvinnes i fangsten, bølger og vanskelige værforhold, kravet til sikker bedømming av hvalens adferd og størrelse, og ikke minst valg av riktig strategi for å komme på skuddhold.
Vi følger skuta Draugen og deres mannsakp gjennom ett år, og får se småhvalfangsten i større sammenheng, der alle de ovennevnte faktorene spiller inn for at hvalfangere til slutt skal kunne høste.

NRK1 lørdag 7. august kl 21.45

Bilder (via Scanpix/Internett)
Den unge og gamle hvalfanger - Eyvind Jacobsen og Leif Bendiksen.

Småhvalen er stor den også. Her er Eyvind Jacobsen (t.v.) og Nils Nilsen i gang med sløying.

En film av Knut Skoglund og Svein Andersen
Musikk ved Susanne Lundeng
Produsent Knut Skoglund Film
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Sabine Hammari, tlf 23 04 99 18