Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 16. januar 2003 kl 19.30 Schrödingers katt

Variert Katta

Fra bybrannen i Trondheim 7. desember 2002. Nå skal arkeologene undersøke branntomta. (Foto: Thor Nielsen / SCANPIX.)
Fra bybrannen i Trondheim 7. desember 2002. Nå skal arkeologene undersøke branntomta. (Foto: Thor Nielsen / SCANPIX.)
Fattiglandssykdommen tuberkulose er på fremmarsj, og uønskede marine arter kan spre seg med ballastvann. Dette får vi vite mer om i kveldens ”Schrödingers katt” som også forteller at den tragiske bybrannen i Trondheim før jul åpner for spennende arkeologiske utgravinger på branntomten.

Tuberkulosen er på fremmarsj i innvandrermiljøene i Norge. ”Schrödingers katt” har funnet ut at for tradisjonelle vestlige rikmannssykdommer som hjerte/karsykdommer finnes det utallige medisiner. Fattigmannssykdommen tuberkulose er det ikke mange som forsker på eller utvikler medisiner mot. Flere forskere mener at dette er en feil prioritering. Denne sykdommen skulle det egentlig være enkelt å få bukt med bare man satte inn litt ressurser.

Uønskede marine arter
Gry Molvær og redaksjonen i ”Katta” har i de siste sendingene fortalt om nye marine arter som sprer seg i våre farvann. En del kommer med ballastvann som slippes ut i havneområdene våre. Hva kan man gjøre får å hindre at uønskede marine arter slipper ut og får fotfeste i våre farvann? Du får se hvilke nye løsninger som er utviklet de siste årene.

Bybrannen i Trondheim
Bybrannen i Trondheim 7. desember i fjor etterlot seg en diger branntomt. Nå har arkeologene meldt at de vil granske tomten nærmere. De har nemlig mistanke om at det finnes rester av en kirke under brannruinene – og dersom deler av den er bygget i stein, vil man kunne avdekke viktige spor fra hvordan middelalderbyen Trondheim så ut.

Programleder: Gry Beate Molvær
Prosjektleder: Kari Hustad kari.hustad@nrk.no
Presse: Erik Bull tlf 73881661