Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 10. august 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Bogafjell skole, Sandnes i Rogaland

Bogafjell i Sandnes

Bogafjell skole, Sandens, Rogaland.
13. s. e. pinse: Sal. 40, 2-6.
Temae: Tanker til vårt beste.

Prekenen ved sokneprest Rune Rasmussen.
Bjørn Kåre Hegstad forteller for barna.

Norsk salmebok: 529 - Om alle mine lemmer.

Menigheten synger flere lovsanger og blir ledet av en lovsangsgruppe.

Bogafjell barnegospel synger også.

På trompet hører vi May Lis Hagen Nilsen, Torhild Nødland spiller piano, og flere andre musikere fra menigheten deltar også. På bass hører vi Johan Aske Lund. Kristin Eide innleder gudstjenesten etter at vi hører et forspill til den første salmen "Om alle mine lemmer".

Til slutt synger menigheten den keltiske folketonen "Må din vei", sammen med en forsangergruppe fra menigheten.

Om menigheten
Bogafjell menighet er en "nybyggermenighet" i Sandnes og har derfor ikke eget kirkebygg. Menigheten er opprettet som egen menighet fra 1. januar i år (2008). Det er satt av tomt til ny kirke.

Følgende Visjon, mål og verdier ligger til grunn for Bogafjell menighet sitt arbeid og prioriteringer:

Visjon
Jesus - Sett, trodd og etterfulgt

Målsetning
Å være en misjonerende menighet som vokser gjennom gudstjeneste, cellegrupper, tjeneste og omsorg Derfor vektlegger vi som våre Verdier:

- Et gudstjenestefelleskap som inkluderer hele familien, er basert på deltagelse, glad lovsang og en grundig og livsnær bibelundervisning.

- Cellegrupper som fungerer som levende celler i menigheten, er utgangspunktet for tjenesten til hver enkelt av menighetens medlemmer og fungerer på en slik måte at gudstjenester og cellegrupper sammen utløser vekst i menigheten.

- Menigheten skal være et sted for utrustning og istandsetting av hver enkelt med nådegaver og tjeneste til beste for alle mennesker i lokalsamfunnet og vårt globale engasjement.

- Diakoni og omsorg skal være kjennetegn ved menigheten vår. Vi vil være en åpen kirke for folket. Dette ønsker vi særlig skal bli synlig i omsorg og praktisk tjeneste for menneskene vi er satt til å leve blant.

Hentet fra Bogafjell menighets hjemmeside


LENKER
  • Bogafjell menighets hjemmeside