Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 4. mars 2002 kl 22.00 Dok22: Fortet Europa: Død ved grensen

Festung Europa


  
 EU-muren rundt Europas ytterste grensepost, den spanske enklaven Ceuta i Marokko.
 (Foto: Nordisk Film TV)
EU-muren rundt Europas ytterste grensepost, den spanske enklaven Ceuta i Marokko. (Foto: Nordisk Film TV)
De betaler en høy pris for å komme til det forjettede Europa. Mange kommer heller ikke så langt, de betaler med sine liv, nær målet. Eller de blir sendt ut igjen til forfølgelse og død. ”Døden ved grensen” er første del av tre i den nordiske dokumentarserien ”Fortet Europa”.

Mennesker i bevegelse er som vann, derfor finnes det alltid en vei. Jo større trykket blir, jo mer trenger inn. Derfor kan aldri EUs sikkerhetspolitiske tiltak alene forhindre verdens flyktninger i å banke på Europas porter. Av dem som forsøker, må mange dø, viser dokumentaren ”Fortet Europa”.

Siden 1993 har minst 2000 mennesker gått i døden under forsøk på å ta seg inn i et EU-land. De svarte tallene er enda høyere. Den dødelige utgangen er en følge av den politikk som de europeiske landene fører.

FN-konvensjonen
Bak ”Fortet Europa” står den prisbelønte svenske reporteren Andreas Rocksén, og Sveriges Television sendte serien i fjor i anledning av 50-års jubileet for FN-konvensjonen for flyktninger. I anledning jubileet kritiserte generalsekretær Kofi Annan spesielt Europa for ikke å leve opp til sine forpliktelser overfor flyktninger.

Døden ved grensene
Første del av ”Fortet Europa” viser hvordan en av konsekvensene av Schengen-samarbeidet er at flyktninger dør i forsøket på å ta seg forbi en stadig mer effektiv grensekontroll. Vi følger en gruppe irakske flyktninger sammen med dem som skal smugle dem over grensen mellom Tyrkia og Hellas. Det bærer i vei på fjellstier, over elver og gjennom minefelt.

En reise langs en av Europas yttergrenser tar oss til de finske grenseskogene mot Russland. Et område med nedgravde, elektroniske sensorer, automatiske kameraer med infrarødt lys, mobile grupper med grensepoliti, måling av kulldioksid for å detektere mennesker og et gigantisk røntgenlaboratorium med plass til hele vogntog. Få land tar Schengen-medlemskapet mer alvorlig enn Finland.

Etter et besøk hos tysk grensepoliti som jakter på flyktninger i Chemnitz – tidligere Karl-Marx-Stadt i Øst-Tyskland på grensen til det daværende Tsjekkoslovakia – går ferden til slutt helt ut til EUs ytterste grensemur mot Marokko i den spanske enklaven Ceuta.

Den mørke tunnelen
Etter at Berlinmuren falt har Europa i mange tilfeller undergravet flyktningkonvensjonen. Mennesker som har søkt om beskyttelse, er blitt sendt tilbake til forfølgelse og død. I Dok22 neste mandag sendes ”Flyktninger i mistenksomhetens lys” i serien ”Fortet Europa”. I siste del (Dok22 18. mars) skal det handle om EUs deportasjons-praksis overfor flyktninger. En praksis som ofte er svertet av grove overtramp og uforklarlige dødsfall.

Nordisk samproduksjon
Producer: Andreas Rocksén, tlf. 0046 703011205
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilde
EU-muren rundt Europas ytterste grensepost, den spanske enklaven Ceuta i Marokko.
(Foto: Nordisk Film TV)