Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 6. juni 2010 kl 09.30 Språkteigen

Oslo eller Osjlo?

I dette gjenhøyret frå 6. desember 2009 tek Språkteigen opp sj-lyden:
- Hvorfor kan jeg si Osjlo på lufta, men ikke musjlim?
Nils Johan Halvorsen i NRK Østlandssendingen starta ein heftig interndebatt i NRK om sj-lyden.
Språkkonsulent Ruth Vatvedt Fjeld forklarar kva som ligg bak avgjerda.

Vil heile landet til slutt seie Osjlo?
- Det ville ikke forbause meg, seier språkforskar Eric Papazian. Han og professor Hanne Gram Simonsen er samde om at sj-lyden sprer seg, men dei er ikkje samde om kvifor den gjer det.

Kan nynorskforfattar Edvard Hoem droppe nynorskforma Noreg og skrive Norge? Sylfest Lomheim funderer på kunstnarleg fridom og andre lyttarspørsmål.