Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 6. november 2000 kl 22.00 Dok22: Spionspillet: Den kalde krigens siste soldat

Dok22: Spionspillet: Den kalde krigens s


NRK1 mandag 6. november kl 22.00
Dok22: Spionspillet

Arkivarens avsløringer

Som tilsynelatende lojal sjefsarkivar for KGBs arkiv kopierte Vasilij Mitrochin tusenvis av
dokumenter som han gjemte på de utroligste steder. I 20 år holdt han masken, til han i mars
1992 tok det store skrittet og reiste til en av de nye baltiske republikkene. Der overleverte han
den britiske ambassaden en skattekiste full av spionmateriale.

I dag bor Vasilij Mitrochin i London, hvor den britiske etterretningstjenesten M16 har tatt
hånd om hans \"private arkiv\" over KGBs hemmeligheter. Med dette materialet avslørte den
tidligere arkivaren praktisk talt hele det sovjetiske spionnettet, deriblant den britiske
oldemoren og glødende kommunisten Melita Norwood. Den 87 år gamle damen erkjente i fjor
at hun under kodenavnet \"Hola\" gjennom nærmere 40 år overleverte hemmelig materiale om
britisk atomforskning til Sovjetunionen.

Kveldens BBC-dokumentar setter fokus på Mitrochins avsløringer og oppsøker Melita
Norwood med skjult kamera. ? Jeg vet at jeg har gjort noe galt ifølge loven, men jeg angrer
ikke, fastslår den gamle damen.

Melita Norwood arbeidet som kontorist under hele sin yrkeskarriere. Etter at han hun ble
pensjonert i 1972 levde hun fram til høsten i fjor i London. Ingen kunne ane at den \"Røde
oldemor\" bar på en stor hemmelighet?

Siste soldat
Vasilij Mitrochin blir sett på som Den kalde krigens siste soldat. På 1960-tallet hadde KGB-
arkivaren begynt å tvile på den kommunistiske ideologien. På sine oppdrag i Vesten hadde
han notert seg at menneskene hadde et friere og materielt sett bedre liv enn under
sovjetsystemet. Og han opplevde også at propagandaen fra Kreml ble stadig mer falsk. I 20 år
samlet han på mengder av hemmelig informasjon. Han tok store sjanser, men skjøttet samtidig
sitt arbeide.

Sammen med historikeren Christopher Andrew har Vasilij Mitrochin gitt ut boken \"The
Mitrochin Archive\". Både i boken og i dokumentaren forteller den tidligere politimannen i
London, John Symonds, om hvordan han for KGBs regning opptrådte som en Casanova og
spionerte for Sovjetunionen i åtte år.

Mitrochins arkiv har ikke bare en historisk betydning. Med sovjetstatens fall fikk KGB en
russisk etterfølger i den nye etterretningstjenesten SVR som arvet KGBs nettverk av spioner.
Påtalemyndighetene i England har foreløpig ikke villet straffeforfølge personene som er
avslørt, men Vasilij Mitrochins avsløringer har utvilsomt skadet det russisk etterretnings-
arbeid i mange år framover.

NRK1 mandag kl 22.00

Britisk dokumentar fra BBC Worldwide
Pressekontakter: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364, gunilla.gaarder@nrk.no og Siri G. Meyer,
tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no

Bilde
1. I 40 år leverte den britiske oldemoren Melita Norwood, under kodenavnet \"Hola\",
hemmelig materiale om britisk atomforskning til Sovjetunionen. (Videoprint).

2. Da KGBs sjefsarkivar hoppet av til Vesten i 1992, overleverte han en skattekiste full av
hemmelig spionmateriale. (Videoprint)