Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 5. april 2009 kl 11.00 Palmesøndag i Tromsø domkirke

Påskedramatikk

Det blir kreative gudstjenester i Tromsø kirke i påsken. (Foto: NRK)
Det blir kreative gudstjenester i Tromsø kirke i påsken. (Foto: NRK)
Det begynner med myldrende fest på Palmesøndag der menigheten feirer at Jesus kommer.

Tromsø domkirke er pyntet med palmegrener og barna har en sentral plass i gudstjenestefeiringen sammen med konfirmantene.

Kreativ gudstjeneste
På mange måter er dette en kreativ gudstjeneste med glede og lovsang i sentrum. Jesu inntog i Jerusalem har satt sine spor. Likevel har man ikke glemt at Jesus er på vei til lidelse og død, og at blikket er rettet mot Langfredag.

Langfredag
Denne dagen får et helt annerledes preg. Nå er palmegrenene borte og alteret er dekket av et svart sørgeflor. Det er en meditativ stemning der man gjennom lidelsesfortellingen, Bachs pasjonskoraler og dans, får kjenne på dødskreftene eller kaoskreftene.

1.påskedag
På alteret ligger det likevel tre, røde roser som bærer håpet i seg, et håp som slår ut i full blomst på 1.påskedag. Da skal oppstandelsen feires og kirken er igjen pyntet. De røde rosene erstattes med påskeliljene og de kjente påskesalmene om at Jesus lever, fyller kirkerommet.

Tromsø domkirke
Tromsø domkirke ble bygget i 1861, og er den eneste domkirken som er bygget i tre. Kirken er i nygotisk stil og ligger midt i hjertet av Tromsø sentrum. Der er den omkranset av Kirkeparken, som var en gravplass fra middelalderen og frem til første halvdel av 1800-tallet. Interiøret domineres av altertavlen som er en kopi av Adolph Tidemanns verk, Oppstandelsen. Originalen står i Bragernes kirke.

Påsken er full av dramatikk og liv. Menighetens prester, Ann Kristin Elvemo, Kjell Riise og Herborg Finseth Heiene leder oss igjennom påskedagene med hver sine særpreg. Musikalsk ansvarlig er domkantor Hijoo Moon.

Samsending med NRK P1 palmesøndag, langfredag og 1.påskedag kl.11.00.

Eksternt produsert livssynsprogram (2009)
Producer: Sylvi Liljegren, 97683123
Prosjektleder: Astrid Rørtveit, 95276039
Prosjektansvarlig i NRK: Helge Gudmundsen, 95879025
Pressekontakt: Silje Marie Lien, 23 04 41 01/975 25 287
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900