Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 12. august 2002 kl 21.00 Niern: Niern: Amistad

Slaveskipet ”Amistad”

Cinque (Djimon Hounsou) blir tatt til fange som slave i hjemlandet i Afrika (Foto: Andrew Cooper)
Cinque (Djimon Hounsou) blir tatt til fange som slave i hjemlandet i Afrika (Foto: Andrew Cooper)
Basert på en sann historie forteller regissøren Steven Spielberg om opprøret på slaveskipet ”Amistad” sommeren 1839. Da skipet lå utenfor kysten av Cuba, med 53 afrikanere om bord, tok slavene kontroll over skipet for å gjenvinne sin frihet. De hadde ett mål: å returnere skipet til Afrika.

Afrikanerne dreper flesteparten av mannskapet under overtagelsen, kun to overlever. Ettersom lederen Cinque (Djimon Hounsou) og hans menn mangler navigasjonskunnskaper er de nødt til å stole på de to overlevende blant mannskapet. Men de blir lurt. Etter to måneder langs østkysten av Amerika blir de tatt til fange av den amerikanske marinen utenfor Connecticut. Her blir de stilt for retten for drap på ”Amistad”s mannskap.

Afrikanerne blir forsvart av tre motstandere av slaveriet: Theodore Joadson (Morgan Freeman) og Lewis Tappan (Stellan Skarsgård) samt en ung advokat, Baldwin (Matthew McConaughty), med eiendomsrett som spesialfelt. Spørsmålet om slavenes opprinnelse står sentralt i rettsaken. Eierne av slaveskipet hevder at slavene er fanget i Karibia, og at de derfor er Spanias eiendom. Joadson, Tappan og Baldwin mener de er afrikanere og ulovlig bortført. Dersom de kan bevise dette, må slavene ifølge den amerikanske grunnloven gå fri.

Amistadsaken utvikler seg etter hvert til å bli en merkesak for en delt nasjon, og to viktige amerikanske personligheter entrer arenaen. Den ene er pro-slaveri president Martin Van Buren (Nigel Hawthorne) som håper på nyvalg, og er villig til å ofre afrikanerne for å vinne velgere i sørstatene. Den andre er den tidligere presidenten John Quincy Adams (Anthony Hopkins), som ønsker å føre saken inn for USAs Høyesterett.

For Adams er det en sak som stiller spørsmålstegn ved troverdigheten av den amerikanske grunnloven, mens det for afrikanerne dreier seg om verken politikk eller ideologi. For dem er det en kamp for en grunnleggende menneskerett: frihet.

Amerikansk spillefilm fra 1997
Originaltittel: ”Amistad”
Regi: Steven Spielberg
I rollene: Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Stellan Skarsgård, Djimon Hounsou og Matthew McConaughty
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
1 Cinque (Djimon Hounsou) blir tatt til fange som slave i hjemlandet i Afrika (Foto: Andrew Cooper)
2 Cinque (Djimon Hounsou) i midten, og de andre afrikanerne stilles for retten for opprøret om bord på slaveskipet ”Amistad” (Foto: Andrew Cooper)
3 Den tidligere presidenten John Quincy Adams (Anthony Hopkins) kommer på banen for å forsvare afrikanerne i USAs Høyesterett (Foto: Andrew Cooper)