Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 22. mai 2012 kl 21.30 Sjømannen og juristen

Blir man noen gang klar for å dø ?


Den danske journalisten Anders Agger jobber som frivillig på et hospice i Vestjylland. Han treffer tre syke menn i siste fase av livet.

Selv sier Anders Agger at han ville la seg ansette som frivillig for å fri seg fra den klassiske journalistrollen. Det å skulle ta del i dagliglivet rundt en pasient gir en helt annen inngang til historiene og menneskene, og det skaper en mer naturlig ramme for en samtale.

I tillegg hadde han et kompetent hospicepersonale i ryggen når det ble vanskelig. Døden kan være kompliserte greier. Anders erfarer ar tonen likevel er overraskende lys og varm på et hospice.

Tre portretter
Anders Agger portretterer tre forskjellige personer: Per Flindt, som er en gammel sjømann. Livet har ikke alltid vært enkelt for Per, han har sviktet på mange områder og erfarer smerten med å konfronteres med disse svikene nå.

Søren Brøndsted er en dyktig jurist med lungekreft. Han har et brennende ønske om å videreføre kulturell kapital til sine barn mens han lever. Han har ett mål: å komme seg ut av hospice, og komme seg tilbake på jobb.

Det tredje portrettet er en gammel, underlig vognmann til hospicet for et kort, men fint opphold i livets siste fase.

Første episode
I kveld treffer vi Nina Birkende, datteren til Per Flindt. Det har gått 28 år siden hun har sett sin far. Hun mottar et flyttekort i posten som forteller at faren har flyttet på hospice. De har to måneder på seg til å bli kjent med hverandre.


Dansk dokumentarserie fra 2011
Produsert av Danmarks Radio
Originaltittel: Sømanden og juristen
Presseansvarlig: Sarah Jordanson Fauske, tlf: 41506747
TV- seere bes henvende seg til NRK's publikumsservice, info@nrk.no