Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 19. juli 1999 kl 19.00 Pusterom

Pusterom (ttv)


NRK2 mandag 19. juli kl 19.00
Pusterom (1:4)

Syk av dårlig inneklima

Stadig flere blir syke av dårlig inneklima. Forekomsten av astma og allergi er økende. Hva kan gjøres for å stoppe denne utviklingen?
I en serie på fire programmer om inneklima i hjem, barnehage og skole får vi gode råd om tiltak som kan bedre situasjonen.
Dårlig inneklima er et omfattende problem, ikke minst for allergikere og astmatikere. Astma, allergi og inneklimasykdommer er et hovedsatsingsområde i det helsefremmede og forebyggende arbeidet i Norge. Det er et uttalt mål fra myndighetenes side at konkrete tiltak innen år 2002 skal føre til stopp i økningen av astma og allergi hos barn under sju år og mindre sykelighet i andre aldersgrupper.

Viktig informasjon
Med dette utgangspunktet har Norsk Fjernundervisning (NFU) laget et informasjonopplegg der tv-serien \"Pusterom\" inngår som en viktig del. Serien forteller hva du selv kan gjøre med enkle grep og små midler for å bedre inneklimaet. Programmene henvender seg til alle, og håper spesielt å få sambarnsfamiliene i tale.
Det blir også utarbeidet et hefte som gir praktiske råd om hva du kan gjøre med inneklimaet. Heftet er knyttet til fjernsynsserien, men kan også leses uavhengig av denne. Heftet legges også ut på Norsk Fjernundervisnings hjemmesider på Internett: www.nfu.no.

NRK2 mandag kl 19.00
Tidligere sendt 30.9.98

Bilder (via Scanpix/Internett)
1. Dårlig inneklima kan gi alvolige helseplager.

2. Programleder Henriette Steenstup lurer på hvilken maling hun bør velge.

Britisk dokumentarserie i 26 deler
Produsert av NRK i samarbeid med Norsk fjernundervisning
Programleder: Henriette Steenstrup
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41