Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 lørdag 18. desember 2004 kl 20.10 Opera: Fidelio på Robben Island

Norsk-sørafrikansk Beethoven

Trond Halstein Moe som Don Pizzaro, og Carsten Stabell som Rocco. (Foto: Pat Bromilow-Downing)
Trond Halstein Moe som Don Pizzaro, og Carsten Stabell som Rocco. (Foto: Pat Bromilow-Downing)
Da tiårsjubileet for det første frie demokratiske valget i Sør-Afrika skulle markeres i april 2004, ble Beethovens opera Fidelio fremført på fangeøya Robben Island. Konserten var et samarbeidsprosjekt mellom norske og sørafrikanske utøvere.

Robben Island er mest kjent som fangeøya der Nelson Mandela satt fengslet. Etter hans frigivelse og overgangen fra apartheid til demokrati har Robben Island blitt omgjort til et historisk museum. Øya har sparsomt med elektrisk kapasitet, og det var derfor et ambisiøst prosjekt å fremføre en opera og samtidig lage et tv-program av det.

Både norske og sørafrikanske sangere medvirket, og tv-produksjonen var også er samarbeid mellom Norge og Sør-Afrika.

Beethovens eneste
Fidelio er Beethovens eneste opera, og den ble første gang oppført 20. november 1805 i Wien. I originalversjon hadde den tre akter, men den ble lunkent mottatt av et publikum hovedsakelig bestående av franske soldater som inntil nylig hadde vært opptatt av å beleire byen. Det ble derfor foreslått en del endringer, hvorav den mest drastiske var å redusere operaen til to akter.

Beethoven kjempet innbitt imot, men måtte til slutt resignere. Den nye versjonen hadde premiere i april 1806, og fikk langt bedre mottagelse. Dessverre røk han uklar med lederen for konsertlokalet, og operaen ble tilbakekalt til den igjen ble fremført i 1814. Da var det Beethoven selv som svingte dirigentstokken, til stor jubel.

Medvirkende sangere og musikere:
Elizabeth Connell, Moises Parker, Abel Moeng, Carsten Stabell, Trond Halstein Moe, Linda Bukhosini og Bongani Tembe.
Cape Philarmonic Orchestra under ledelse av Heinz Friche.

Innkjøpt samproduksjon mellom Den Norske Opera, Cape Town Opera, det nasjonale sør-afrikanske tv-selskapet SABC og Nordisk Film & TV AS (2004).
Regi: Stein Roger Bull og Angelo Gobbato
Prosjektleder: Arild Erikstad
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup, tlf 23 04 98 41/92 01 55 79,