Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 2. januar 2004 kl 21.30 Fakta på lørdag: Dr. Gro

Tett på Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland sammen med FNs generalsekretær Kofi Annan. (Foto: NRK)
Gro Harlem Brundtland sammen med FNs generalsekretær Kofi Annan. (Foto: NRK)
NRK-journalist Knut Magnus Berge har fulgt "Landsmoderen" i ett år for å lage dette unike portrettet. Her får seerne møte en ærlig Gro Harlem Brundtland som snakker åpent både om sin yrkesaktive karriere og sitt privatliv.

Det er i første rekke den internasjonale Gro Harlem Brundtland vi får møte i portrettet. Berge har fulgt henne i hennes siste tid som leder av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Dette skulle være et portrett ved karrierens slutt, men som alle vet, har ikke Gro pensjonert seg for godt. Etter fem år som øverste sjef for WHO ville ikke FNs generalsekretær Kofi Annan, gi slipp på henne. Han ba Gro Harlem Brundtland sitte i et panel sammen med 15 andre fremtredende personer med bred internasjonal erfaring. Panelet skal studere globale sikkerhetstrusler og foreslå en overhaling og en modernisering av hele FN-systemet. For som Kofi Annan sier: "Jeg måtte benytte meg av hennes kompetanse en siste gang."

Bodd i en koffert
Seerne får også møte en privat Gro Harlem Brundtland, og får ta del i hennes frustrasjoner over ikke helt pålitelige eiendomsmeglere. Da Gro gikk av som sjef for WHO i sommer, skulle hun og ektemannen Arne Olav Brundtland flytte inn i sin nye leilighet i Nice i Frankrike. Men leiligheten var langt fra innflytningsklar. Ekteparet har i hele høst måtte bo på sine to hytter, samt hos familien, mens alle eiendelene deres har blitt oppbevart i containere.

Samproduksjon mellom NRK og Videomaker
Regissør: Knut Magnus Berge
Pressekontakt: Frøydis Haug, 23 04 99 18/ 98 48 02 78