Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 25. november 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Saltdal kirke, Nordland

Saltdal kirke, Nordland

Saltdal kirke (Menigheten).
Saltdal kirke (Menigheten).
Gudstjeneste fra Saltdal kirke, Nordland.
Domssøndag: Matt. 25, 31-46.

Odd Willy Johansen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Odd Willy Johansen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Sokneprest Odd Willy Johansen.
Kantor Knut Harald Rydning.

Rognan damekor.
Norsk salmebok: 253. 14. 54 (S-97). 84 (S-97). 277.

Tekstlesere er Signe Ødegård.

Salmene i samme rekkefølge som numrene overfor:
Sions vekter hever røsten
Jeg løfter opp til Gud min sang
Jeg løfter mine øye opp til fjellene
Styr du min vandring
Stå opp og lova Gud

Det er kantor Knut Harald Rydning som dirigerer Rognan damekor. Koret synger som preludium "Lebera me" og som portludium "In Paradisum" - begge fra Requiem av Gabriel Faurè og også "Eg veit i himmerik ei borg" til en folketone fra Saltdal.

Hør gudstjenesten fra Saltdal kirke 25. november 2007.

Om kirken
Saltdal kirke er en langkirke bygd i tre i 1862, og den er senere påbygd. Den har rundt 550 sitteplasser.

Knut Harald Rydning (foto: NRK / Helge Helgheim).
Knut Harald Rydning (foto: NRK / Helge Helgheim).
Altertavlen heter "Krusifiks" og er laget av Nilsskog. På en av veggene henger det også en gammel altertavle fra 1756 som viser motiv fra "Innstiftelsen av nattverden". Det er to glassmalerier som viser kors med due.

De to kirkeklokkene er fra 1876 og er laget av Bochumer Verein Gusstahlfabrik i Tyskland.

Kirken har ellers mye gammelt inventar og utstyr. Dåpsfat, kanne, og lysestake i kobber fra 1657. Messehagler fra 1710 og to gamle bibler fra henholdsvis 1575 og 1891.

Om lag 3700 mennesker sokner til menigheten.

Om kommunen
Saltdal er en innlandskommune 90 km sørøst for Bodø, innerst i Saltenfjorden, like nord for Polarsirkelen. Administrasjons- og handelssentrum er Rognan, et handelssenter i en særegen stil i et opplevelsesrikt miljø.

Saltdal kommune strekker seg fra fjord til fjell. Foruten Rognan finner vi tettstedet Røkland 15 km lenger sør. Både E6 og Rv 77 går gjennom kommunen. Nordlandsbanen stopper på Lønsdal, Røkland og Rognan.

Det vernede området utgjør mer enn halvparten av kommunearealet på 2.213 kvadratkilometer. I Bodø ligger nærmeste lufthavn og hurtigruteanløp.

Opplysningene er hentet fra Norsk kirkeleksikon og Saltdal kommunes hjemmesider.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Saltdal kirke 25. november 2007.