Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 15. oktober 2002 kl 20.25 TV-aksjonen: Et nytt liv: Drømmen om en framtid

Foreldrenes kamp

Areta har Down syndrom og får ikke gå på skolen.
Areta har Down syndrom og får ikke gå på skolen.
I den andre dokumentaren som er laget i forbindelse med TV-aksjonen, skal vi til Jamaica. Her lever tretti prosent av innbyggerne under fattigdomsgrensen, og funksjonshemmede er blant de aller mest utsatte.

TV-aksjonen søndag 20. oktober går til Atlas-alliansen og arbeidet for funksjonshemmede og tuberkulosesyke i fattige land. Svein Bæren, til daglig journalist i Brennpunkt-redaksjonen, har vært på Jamaica sammen med fotograf Christine Heitmann. De har fulgt tre foreldre som kjemper en innbitt kamp for sine utviklingshemmede barn.

Uønsket på skolen
Barn har rett til utdanning, heter det i FNs barnekonvensjon. Men for funksjonshemmede barn i fattige land kan det være en fjern drøm å få gå på skole.

I landsbyen Albert Town på Jamaica møter vi Louise Mattis, som har en tolv år gammel datter, Areta, med Down syndrom. Hun slåss for å få Areta integrert på vanlig folkskole, men rektoren nekter å ta henne inn.

I prosessen får Louise hjelp av Iris Morrison, som er en glødende engasjert representant for organisasjonen National Parent Advocacy Group (NPAG). Organisasjonen, som støttes av TV-aksjonen, hjelper foreldre med å stå opp for sine funksjonshemmede barns rettigheter og integrering i samfunnet. Familier som ønsker å ta vare på barna sine selv, i stedet for å sende dem på institusjon, møter mange negative holdninger, og mange føler seg utstøtt.

Fratatt sønnen
Iris Morrison forsøker også å hjelpe Hillard Brown, som er enslig far til en gutt med Down syndrom. Sønnen ble tatt fra ham og plassert på institusjon. Hillards eneste ønske er å få ham hjem, men så langt har han kjempet forgjeves. Fordi han er fattig og ikke har noen kone, mener myndighetene at han ikke er i stand til å ta seg av gutten.

Vi skal også møte Deidre Simms, som har en datter med hydrocephalus (vannhode). Hun kan ikke lenger bevege seg, og mora forsøker å skaffe penger til behandling. Men CT-skanningen koster en uoverstigelig formue.

Om TV-aksjonen Et nytt liv
Åtti prosent av alle verdens funksjonshemmede bor i fattige land. Hver sjette borger i utviklingslandene er funksjonshemmet. Bare to prosent av disse får skolegang og muligheter for rehabilitering.

Atlas-alliansen, en stiftelse av sju norske interesseorganisasjoner med 300.000 medlemmer, står bak årets krafttak for å gi de fattigste av de fattige et aktivt og likeverdig liv. Atlas-alliansen består av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Døveforbund/Stiftelsen Signo, Autismeforeningen og Ryggmargsbrokkforeningen.

Pengene fra TV-aksjonen skal gå til prosjekter for forebygging, behandling og rehabilitering i 19 land. Et viktig mål er også å kjempe for de funksjonshemmedes grunnleggende rettigheter, som skole, helsestell, arbeid og deltakelse.

Selve aksjonsdagen er søndag 20. oktober, da NRK følger innsamlingen i en maratonsending ledet av Åsne Seierstad og Espen Graff.

Den tredje og siste dokumentaren i forkant av TV-aksjonen sendes i Fakta på lørdag 19. oktober. Her skal vi møte barn på et tuberkulosesykehus i Arkhangelsk i Russland.

Egenprodusert dokumentar fra Faktaavdelingen
Ved Svein Bæren
Prosjektleder: Ellen Amundsen
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 / 95 10 02 99LENKER
  • TV-aksjonens hjemmeside 
  • Atlas-alliansens hjemmeside