Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 18. juni 2000 kl 18.30 I overflod - men fattig? Eit møte med Dalai Lama

I overflod men fattig? Eit møte med Dal


NRK1 søndag 18. juni kl 18.30
Overflod - men fattig? Eit møte med Dalai Lama

Et liv i tjeneste for andre

Den 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, var nylig på besøk i Oslo, og NRKs Øystein Rakkenes fikk anledning til å gjøre et intervju med ham. - Dalai Lama viser stor varme og sjenerøsitet overfor alle mennesker han treffer, og har private møter og audienser med mennesker fra ulike kanter av verden som søker hans råd og veiledning, sier Rakkenes om tibetanernes politiske og religiøse leder.

- Jeg ville lage dette programmet fordi vi så sjelden møter en leder med så stor moralsk autoritet som Dalai Lama har. Til tross for kinesernes herjinger inne i Tibet har Dalai Lama i 40 år snakket om ikke-vold. Ikke bare ut fra en \"nå skal vi være snill-holdning\", men ikke-voldsfilosofien er en del av hans buddhistiske filosofi. Indre og ytre fred er den eneste farbare vei, mener han. Et av trekkene jeg personlig liker best med Dalai Lama, er at han alltid omtaler seg selv som \"en enkel buddhistmunk\", forteller Øystein Rakkenes som selv har vært flere ganger i Tibet og kjenner menneskene rundt Dalai Lama.

Rik - men fattig?
Dalai Lama har uttrykt bekymring for vekten på materialisme i dagens samfunn. Han sa blant annet i sin nyttårstale at når vi bruker så mye energi på å tilegne oss materielle ting og å ta vare på kroppen vår, må vi bruke like mye energi på å få fred i sinnet og å ha det godt inne i oss. Dalai Lama mener også at i utdannelsen av barn bør det innføres fag hvor man vektlegger viktigheten av egenskapene snillhet, medfølelse, ærlighet og oppriktighet.

Ny bok
Dalai Lama har skrevet en ny bok med tittelen \"Tanker for et nytt årtusen\". Boken viser hvordan vi kan begynne å bygge en bedre verden. Den har et klart og direkte språk som taler til hjertet. Et av spørsmålene er: \"Kan anvendt etikk være det som til syvende og sist vil avverge en katastrofal utvikling for livet på jorda?\" I boken skriver Dalai Lama blant annet: \"Det er medfølelse som gjør livet vårt meningsfylt. Den er kilden til all varig lykke og glede. Og den er grunnlaget for et godt hjerte, hjertet til en som handler ut fra ønsket om å hjelpe andre. Gjennom vennlighet, kjærlighet, ærlighet, sannhet og rettferdighet mot alle andre gjør vi godt for oss selv. Dette er ikke et spørsmål om kompliserte teorier. Det er et spørsmål om sunn fornuft. Ingen kan nekte for at vår lykke er uløselig knyttet til andres lykke. Ingen kan nekte for at dersom samfunnet lider, da lider vi også selv. Alt annet kan vi derfor kaste fra oss - religion, ideologi og overlevert visdom. Men vi kan aldri flykte fra nødvendigheten av kjærlighet og medfølelse.\"

NRK1 søndag kl 18.30

Bilder
NRKs Øystein Rakkenes fikk et langt intervju med Dalai Lama på Hotel Bristol i Oslo. (NRK-foto: Anne Liv Ekroll)

Den 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, er tibetanernes politiske og religiøse leder. Nylig var han på besøk i Oslo og holdt flere foredrag. (NRK-foto: Anne Liv Ekroll)

Egenprodusert fra Faktaavdelingen
Programleder: Øystein Rakkenes
Pressekontakt: Anne Bekkevold, 23 04 89 56