Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 22. november 1999 kl 21.05 Folkets århundre: Gud slår tilbake

Folkets århundre: Gud slår tilbake (ttv)


NRK2 mandag 22. november kl 21.05
Folkets århundre (24:26) Gud slår tilbake

Hellig krig mot Vestens verdier

Med kolonitidens avslutning og nedtrapping av den vestlige verdens imperialistiske dominans, så man snart konturene av en ny global konflikt basert på moralske og religiøse verdier. Ikke siden korstogene for snart tusen år siden hadde det vært en så klar motsetning mellom den muslimske og kristne verden.
Knapt noe sted kom dette så sterkt til uttrykk som i Iran. Her hadde den autoritære sjahen innført religionsfrihet og andre vestlige verdier. Det gamle muslimske presteskapet hadde måttet gå i dekning eller levde forbitret i eksil - frem til 1979.
Da gikk muslimske fundamentalister til revolusjonær oppstand og jaget sjahen ut av Iran. Fra sitt eksil i Frankrike kom den nye lederen Khomeini og gjeninnførte konservative muslimske verdier. Disse verdier fikk bred tilslutning i land etter land i Midtøsten, i Afrika og i Asia.
Blodige oppgjør
Flere steder kom det til blodige oppgjør mellom ulike trosretninger i folkedypet. I Vesten ble disse bevegelsene sett på som reaksjonær fanatisme, et tilbakeskritt i forhold til kvinnekamp og menneskerettigheter. Men etter hvert ble det også i vestlige land reist tvil om de sekulariserte, moderne industristaters evne til å skape lykkelige og sunne samfunn.
I kveldens program får vi opptak fra blant annet Khomeinis Iran, fra Pakistan, Malaysia og Nordafrika.

Om serien
Serien er en kronologisk og tematisk kavalkade over vår nære fortid og den tiden vi lever i. Produksjonen er en av BBCs mest påkostede gjennom tidene. Forskere og reportere har gravd i film- og fjernsynsarkiver og historisk stoff over
hele verden. Noe av dette stoffet er aldri tidligere publisert. Hver av de 26 delene tar utgangspunkt i en bestemt dato heftet til viktige begivenheter opp gjennom tiårene.
BBC har brukt fire år på å produsere de 26 delene. Leder av prosjektet har vært Peter Pagnamenta, en av BBCs mest erfarne produsenter. BBC har også hatt mye god produksjonshjelp fra sin samarbeidspartner WGBH, den amerikanske public servicestasjonen i Boston.
En meget lang rekke innflytelsesrike personer og vanlige mennesker er intervjuet om historiske hendelser. De norske kommentarene i serien blir lest av Ole Christian Lagesen.

NRK2 mandag kl 21.05

Bilde (elektronisk via NTB/Data- tv/Internett)
Middelklassekvinnen Fathia El Assal fra Egypt nøt den sekulære friheten under Nasser.

Britisk dokumentarserie i 26 deler
Produsert av BBC i samarbeid med WGBH
Originaltittel: People\'s Century
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, 23 04 81 23