Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 29. mai 2000 kl 23.20 Den absolutte sannhet: Korstog mot kommunismen

Den absolutte sannhet: Korstog mot kommu


NRK1 mandag 29. mai kl 23.20
Den absolutte sannhet (2:4): Korstog mot kommunismen

Med fokus på pave Johannes Paulus II

BBC- serien om Den katolske kirke fortsetter i kveld med fokus på den polske kardinalen Karol Wojtyla, som ble valgt til pave Johannes Paulus II i 1978. For første gang siden 1400-tallet ble en mann født utenfor Italia valgt til pave, og det var forventet at han ville drive et moderne korstog mot kommunismen.

Med valget av Johannes Paulus II som pave fikk det kommunistiske Sovjet en formidabel motstander som hadde sine røtter i Østblokken. I kveldens program forteller den tidligere polske kommunistlederen Edward Gierek om dilemmaet han ble stilt overfor da Johannes Paulus i sitt første år som pave, bad om å få besøke sitt hjemland, Polen. I et land med en sterk troende katolsk befolkning var det politisk umulig å si nei til besøket. Den sovjetiske president Leonid Breznjev var imot besøket som førte til at det ble definitivt slutt på vennskapet mellom de to kommunistlederne.

Besøket ble et historisk vendepunkt som åpnet veien for kommunismens fall i Europa. Rådgiver til det sovjetiske kommunistpartiets sentralkomité, Alexander Tsepko, tenkte umiddelbart da han så den entusiastiske menneskemengden i Polen, at dette innebar slutten på sosialismen i landet.

For første gang etter krigen gav pavens besøk polakkene en følelse av selv å kunne påvirke sin historie. Polen ble på 80-tallet spydspissen i den samfunnsforandring som på slutten av årtiet førte til Berlinmurens fall.

Men like mye som Johannes Paulus II har bekjempet kommunismen, har han like iherdig forsvart den katolske kirkens doktriner når de er blitt dratt i tvil.

NRK1 mandag kl 23.20

Bilde
Det andre programmet i BBC-serien om Den katolske kirke setter fokus på pave Johannes Paulus II og hans korstog mot kommunismen.

Britisk dokumentarserie i fire deler fra BBCWorldwide
Pressekontakt i Fakta/Innkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123