Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 12. desember 2010 kl 09.30 Språkteigen

Han bare: hallo!, sa hu.

Måten vi gjengir sitater på har forandra seg totalt på to generasjoner. Bestemor sier: "Jeg har vært på bingo, jeg", sa jeg. Barnebarnet sier: Og hun bare: "jeg har vært på bingo", liksom! Toril Opsahl forteller om de nye sitatmarkørene i norsk.

Talespråket og skriftspråket her i landet utvikler seg i hver sin retning. Det mener norskfilolog og lærer ved journalistutdanninga i Oslo, Magne Lindholm. Samtidig som dialektene regionaliseres og blir mer og mer like, vedtar politikerne nye skriftnormer som holder bokmål og nynorsk godt skilt fra hverandre.

Hvorfor er det finere å tisse enn å pisse, lurer en lytter på. Sylfest Lomheim klarer opp i norsk urineringsterminologi.

Programleder er Randi Lillealtern.