Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 13. mai 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer til alle tider

Salmebok som bønnebok
Søndagen denne uka har en helt spesiell klang i kirkeåret. Det handler om bønn. Ikke at bønn er avgrenset til en søndag i året, men jeg tror det er viktig at kirken på en spesiell måte setter fokus på det som betyr så mye for så mange: Bønn.

Og her tror vi salmeskatten har stor betydning for mange. Salmeboka kan rett og slett være en bønnebok. Mange er det som låner ord i sitt bønneliv fra gamle og velprøvde salmer, ja, også flere av de nyere salmene har en slik funksjon. Salmene kan være som en utstrakt hånd inn i menneskers liv.

Vi begynner med kveldsbønnen. Den er en del av vår kulturarv, og vi tror kveldsbønnen lever i beste velgående. Her er det mye å velge mellom. Vi lar Hanne Krogh synge Torbjørn Egners "Jeg folder mine hender små".

Men kveldsbønn er ikke bare noe barn ber. Anders Hovdens "Kveldsbøn" er et godt eksempel på det. Her er det Sondre Bratland som synger. At bønn betyr mye for mange fikk NRK virkelig erfare på 60-70-tallet da salmen "Det er makt i de foldede hender" "herjet" i Ønskekonserten. Solisten var Lage Wedin.

Foldede hender har fulgt mennesker til alle tider. I "Salmer til alle tider" får vi også et eksempel på hvordan Petter Dass bad. "Aftensuk" framført av Bodø domkor.

Så følger to salmer som viser oss eksempler på hvordan salmene rett og slett er formet som en bønn. Capella synger "Jesus, det eneste" og Sondre Bratland "O Herre, i dine hender." Det er gode eksempler på hvordan salmeord kan bli til hjelp når egne ord ikke strekker til. Kor fra Glemmen kirke slutter av med Egil Hovlands "Fadervår".

Min salme
"Min salme" hentet fra avisen Vårt Land, og i kveld får vi høre favorittsalmen til sokneprest i Fjell i Drammen, Ivar Flaten. Salmen er faktisk også en bønnesalme…"I dine hender, Fader blid"….og Flaten sier:

"Jeg er veldig glad i musikk og har stor sans for Trond Kvernos arrangementer. Denne salmen har han også laget melodien til. Teksten gir inntrykk av hengivelse og trygghet i tjenesten. Det er meningsfylt. Jeg bruker den ofte, også den dagen jeg ble ordinert, 8. januar 2006.

Det var en stor dag og salmen har vært av stor betydning da og er det fortsatt. Jeg synger forresten ofte salmer, ja nesten daglig, og salmeboka bærer jeg med meg hele tiden."

Salmen blir fremført av Musikklinja ved Bibelskolen i Grimstad

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag skulle være "Takk, gode Gud" eller solsangen av Frans av Assisi.

Vinnere av salmekruset ble: Inger Johanne Wilhelmsen fra Nøtterøy, Brita Strømsvåg fra Holmestrand og Inger Lise Glomsvoll fra Rena.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "når du velsigner" hentet?
Send inn ditt svar på salmenøtta ved å klikke her.
Frist er onsdag 16. mai.

Salmeønsker
Nå begynner flere lyttere å etterlyse sine favorittsalmer. De følger med salmespalten "Min salme" hentet fra Vårt Land, men nå er det på tide at min salme blir å høre i "Salmer til alle tider".

Derfor starter vi en serie programmer fra og med søndag 10. juni der vi bare spiller salmer ønsket av lytterne selv.

Derfor: Send inn ditt salmeønske! Hvis du har en opplevelse eller fortelling knyttet til ditt salmevalg, så skriv litt om det også. Takket være deg kan vi gå en fin "salmesommer" i møte.

Send inn ditt ditt salmeønske ved å klikke her.

Du kan også bruke vanlig post når du skriver til oss, og da er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK P1,
7005 Trondheim.