Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 23. juli 2002 kl 20.10 Løver og lam

Rovdyr i Norge og Afrika

Tomm Kristiansen (t.h.) i samtale med Rob Shattock som har frittgående rovdyr som en sikker levevei. Han er safari-guide og tredje generasjons innvandrer i Zimbabwe. (NRK-foto)
Tomm Kristiansen (t.h.) i samtale med Rob Shattock som har frittgående rovdyr som en sikker levevei. Han er safari-guide og tredje generasjons innvandrer i Zimbabwe. (NRK-foto)
Lierne i Nord-Trøndelag føler seg truet av en bjørneflokk, og Rendalen i Hedmark av ulv. I Afrika, derimot, kan små lokalsamfunn leve med løver, krokodiller, slanger, elefanter og leoparder i beste velgående. De afrikanske villdyrene skaper også problemer, men å fjerne dem ville være en ufattelig tanke. Hvor kommer det norske rovdyrhatet fra? undrer Tomm Kristiansen.

Tomm Kristiansen, utenriksredaktør i NRK og tidligere Afrika-korrespondent, dro sammen med fjernsynsfotografen og produsenten Sissel Thorsen til bygdene Lierne og Rendalen, og til afrikanske landsbyer i Zimbabwe. Et av formålene var å finne forskjeller, og de er forbløffende, kan Kristiansen meddele.

>Rovdyr en ressurs
- Mens afrikanere ser på mangfoldet av rovdyr i naturen som en ressurs, blir tilsvarende dyr her hjemme betraktet som skadedyr. Afrikanere betrakter naturen som gudegitt og hellig, mens sekulære nordmenn synes å godta tanken om at det er den hvite manns rett å bestemme hvilke dyrearter som skal få bevege seg hvor, sier Tomm Kristiansen.

Norsk støtte
I dokumentaren blir vi kjent med de afrikanske rovdyrprosjektene som går under navnet Campfire. På en kreativ måte har Zimbabwe fått det til å lønne seg å ha et mangfold av ville dyr – en lønnsomhet som kommer lokalsamfunnene til gode. Norge har støttet disse suksessprosjektene økonomisk. Men kan norske rovdyrkommuner tenke seg å gjøre noe liknende hjemme? Kan de forhatte rovdyrene faktisk bli et inntektskilde? Og hva skjer med dem som prøver å tenke nytt i det rovdyrtruede bygde-Norge?

I dokumentaren ”Løver og lam” møter vi ulvehatere og bjørnejegere, gjetere og villdyrvernere, en drapstruet ordfører og en truende storbonde.

Og vi møter skolebarn som treffer kobraslanger og leoparder på skoleveien, bygdesamfunn som gjeter sine husdyr og vokter sine åkre om natten. Og som aldri ville finne på å fjerne de ville dyr.

Men det er i Afrika.

Egenprodusert dokumentar
Opplegg og kommentar: Tomm Kristiansen.
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57