Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 24. februar 2004 kl 23.10 Utsyn: Våpensmugling

Aldri farvel til smugler-våpnene

For å finne kildene til den illegale handelen med våpen og narkotika som foregår i Europa, skal man begynne å lete i områder som nylig har vært gjenstand for krig. Balkan er en tidligere krigssone som utmerker seg i denne sammenhengen.

At forbindelsen mellom narkotika og våpen ofte er tett, viser en BBC-dokumentar om illegal handel med disse varene. Dokumentaren i "Utsyn" viser også at denne handelen nå øker kraftig i de europeiske landene.

BBC-dokumentaren tar utgangspunkt i Storbritannia, der illegale våpen finner veien til narko-kongene. For første gang i historien blir nå britisk politi rutinemessig bevæpnet. I løpet av de sist årene er antallet forbrytelser som involverer skytevåpen, fordoblet i Storbritannia. Og ikke bare der, de samme tallene gjelder for det meste av Europa. I Frankrike, Tyskland og Holland brukes illegalt importerte våpen i gjengoppgjør – noe som forårsaker utrygge tilstander overalt i disse landene.

Balkan i fokus
Vi får se barnesoldater i Vest-Afrika som bærer splitter nye Kalashnikov-geværer, og dokumentaren sporer våpnene tilbake til en fabrikk i Serbia. Våpenhandleren i Beograd som skipet geværene til Afrika, får sitt pass påskrevet i programmet.

Videre hører vi om hvordan skytevåpen stjålet fra militære lagre i Albania ble fraktet ut av landet i store antall og brukt i krigene i Kosovo og Makedonia. Våpnene kan spores opp i hemmelige lagre på bondegårder i Kosovo. Snart vil de være spredt i hundretusentall over hele Europa, om ikke K-For-patruljene til NATO kommer smuglerbandene i forkjøpet.

Våpen globalt
Verdens våpenarsenal øker med minst 8 millioner skytevåpen pr. år. Og på verdensbasis mister omkring en halv million mennesker årlig livet ved bruk av illegale våpen. Langt de fleste av ofrene er sivile.

I den britiske dokumentaren ser vi hvordan store arsenaler med skytevåpen havner i hendene til opprørsstyrker, på kriminelle eller i konfliktområder rundt om i verden.

Innkjøpt britisk program
Originaltittel: Gun Traffic
Regi: Philip Wright
Produksjon: BBC (2003)
Kontakt i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57