Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 24. oktober 1999 kl 11.00 Gudstjeneste: "Din innsats - andres frihet!"

Gudstjeneste: \"Din innsats - andres fri


NRK1 søndag 24. oktober kl 11.00
Gudstjeneste: Din innsats - andres frihet!

\"La dem slippe fri!\"

I forbindelse med innsamlingsaksjonen for Amnesty International overfører NRK en gudstjeneste fra Akershus slottskirke. Domprost Olav Dag Hauge forretter og preker.
Gudstjenesten er lagt hit i anledning dagens innsamlingsaksjon. På Akershus slott har mange samvittighetsfanger sittet, blant andre Hans Nielsen Hauge. Også under siste krig ble mange nordmenn fengslet, og også henrettet her.
Renie K. Thorleifsson og Christian Borch vil være til stede. Bjørn Eidsvåg og
medlemmer av Oslo domkor medvirker. Domkantor Terje Kvam er dirigent og organist.

NRK1 søndag kl 11.00

Bilde (via Scanpix/Internett)
Domprost Olav Dag Hauge, her sammen med vektersanger Gunnar Gunn utenfor Akershus slottskirke i 1997.
(NRK-foto: Tore Halden)

Egenprodusert Gudstjeneste
Pressekontakt: Anna-Marie Normann. tlf. 23 04 78 53