Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 7. desember 1999 kl 20.35 Den kalde krigen: Spioner 1944-1994

Den kalde krigen: Spioner 1944-1994 (t)

NRK2 tirsdag 7. desember kl 20.35
Den kalde krigen: (19:24) Spioner 1944-94

Spionasje i alle land

Under det meste av Den kalde krigen var frontene bare delvis synlig for folk flest. Godt skjult i kulissene på den storpolitiske scenen beveget spionene seg på gummisåler. Noen av dem drev etterretning for god betaling, andre var motivert av politiske grunner.
Behovet for etterretning var naturligvis stort i alle leire. Utviklingen av nye våpen foregikk i dypeste hemmelighet, og det var av største viktighet å få greie på motstandernes kapasitet.
Spesielt gjaldt dette innenfor den kjernefysiske sektor. Klaus Fuchs og Ted Hall arbeidet ved det amerikanske Manhattanprosjektet. Under verdenskrigen var de med på utviklingen av atombomben. Begge gav senere avgjørende informasjon til Sovjetunionen, hver med sin egen begrunnelse.
Fuchs var kommunist og ville derfor at Moskva skulle bli i stand til å overvinne USA. 19-årige Ted Hall mente på sin side at atombomben var et så fryktelig våpen at ingen burde ha monopol på fremstillingen av den.
I den første etterkrigstiden var det Sovjet som hadde et slags overtak på etterretningssiden. KGB syntes å ha lettere for å rekruttere idealister i de fleste land enn CIA. Mange vestlige spioner ble i disse årene raskt avslørt av KGB. De ble jo forrådt av KGBs kontraspioner. De mest kjente dobbeltagenter i vest var britene Kim Philby, Guy Burgess og George Blake. Alle ansatt i britisk etterretning.

Om serien
Det er Turner Original Production i samarbeid med CNN og Jeremy Isaacs Production som står for den store samtidshistoriske serien. Jeremy Isaacs er for øvrig samme mann som på 70-tallet laget tv-suksessen \"En verden i krig\". Opptak er gjort over store deler av verden.
Fra begge sider av Jernteppet er det gjort en lang rekke intervjuer med topp-politikere, militære sjefer og etterretningsfolk. Dessuten kommer også alminnelige mennesker til orde for å fortelle hvordan de opplevde disse årenes permanente krigstrussel.

NRK2 tirsdag kl 20.35

Amerikansk dokumentarserie i 24 deler
Producer: Jeremy Isaacs, CNN, Turner
Originaltittel: Cold War
Pressekontakt: Anne-Marie Astad tlf. 23 04 98 41