Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 7. oktober 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer til alle tider

Tid for bønn

"I slikt et vær får du bønner, Gud." Dette lille sitatet sist søndag i "Salmer til alle tider" utløste gode og positive reaksjoner. Ønske om å få lytte til bønnesalmer strømmet inn, og vi tar utfordringen.

Jeg kommer til å tenke på hva som sto i et lytterbrev for litt siden: "Etter at jeg begynte å lytte til dette programmet har jeg kjøpt meg salmeboka. Den må jeg jo ha skal jeg løse salmenøtta. Etter det har salmeboka blitt min bønnebok."

En bønn trenger ikke inneholde mange ord. Kanskje et salmevers er nok, og hvorfor ikke gjøre "Lei milde ljos " til sin bønn. Bønn handler mye om nærhet og trygghet. I tre salmer understrekes dette. Først en spiritual, "Vær meg nær, o Gud", så følger en enkel bønn om nærhet i sangen "Vær meg nær, når dagen gryr" og bolken avsluttes med "O bli hos meg."

Lina Sandells salme "Bred dina vida vingar" er også en bønn og betyr mye for mange. Mange forbinder bønn med sene kveldstimer, ja aftenbønn. Derfor har vi med to slike. Den ene er skrevet av Eyvind Skeie og den andre av Anders Hovden. Så avslutter vi med Fadervår og minner om at Morgenandakten neste uke ved Per Anders Nordengen handler nettopp om denne bønnen.

De som skal lede oss inn i bønnens verden er Skruk, Oslo Gospel Choir, Minikoret, Trond Andersens Studiokor, Anne Karin Kaasa, Oddrun Hyttedal, Sondre Bratland, Anne Vada og kor fra Glemmen kirke. Så glemmer vi heller ikke Bodil Arnesen som avslutter med Velsignelsen.

Min salme
"Min salme" hentet fra avisen Vårt Land og i kveld får vi høre favorittsalmen til museumspedagog, sanger og forteller, Anne Louise Lien. Det er salmen "Eg veit i himmerik ei borg", og her er hennes begrunnelse:

"Det har litt med røtter å gjøre. Mamma var veldig glad i denne salmen. Vi sang den i hennes begravelse for tre år siden. Jeg synes spesielt verset: "Eg er ein fattig ferdamann" er veldig sterkt. Salmer handler for meg mye om barndom. Salmer og sanger jeg har vokst opp med gjennom de kirkelige handlingene familiene deltok i. Det var gjerne i de hvite trekirkene på Vestlandet. Jeg har røtter både i Sunnfjord og på Sunnmøre.

Salmen blir sunget av Anne Vada.

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist uke skulle være "Takk, gode Gud for alle ting" - eller om du vil "Solsangen" av Frans av Assisi.

Vinnere av salmekruset ble Anne Kaarmo fra Oslo, Lars Lona fra Skodje og Bjørg B. Varlund fra Nesttun.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofa "på bønnens vinger stige" hentet?

Vinn deg et salmekrus: Klikk her! Eller skriv til
Salmer til alle tider,
NRK,
7005 Trondheim.

Frist onsdag 10. oktober.