Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 15. april 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Åsnes kirke, Hedmark

Radiogudstjenesten

Åsnes kirke (Fallås Foto).
Åsnes kirke (Fallås Foto).
Gudstjeneste fra Åsnes kirke, Hedmark.
1. s. e. påske: Joh. 20, 19-31.
Prost Trine Færevåg.
Kantor Kjell Inge Midtskogen.

Trine Færevåg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Trine Færevåg (foto: NRK / Helge Helgheim).
Åsnes og Hof menighetskor - dir. Helge Vikjord.
Sangsolist Gunar Gjevre.
Norsk salmebok: 23 (S-97). 195. 68 (S-97). 191. 171.

Det er salmene:
Klapp, alle hender, i glede
Livet vant, dets navn er Jesus
Min gjenløser lever
Han er oppstanden, halleluja
Guds kyrkje, syng kring vide jord.

Tekstleser er Gunn Oliv Gottenborg.

Hør gudstjenesten fra Åsnes kirke 15. april.

Om kirken


Åsnes kirke er en korskirke bygd i tømmer som står i Åsnes. Den ble innviet i 1744, men ble først ferdigbygget i 1747. Det gikk altså tre år etter innvielsen før kirken kunne sies å være ferdig. Likevel regnes byggeåret å være 1744 slik som det står i tårnfløyen.

Kjell Inge Midtskogen( foto: NRK / Helge Helgheim).
Kjell Inge Midtskogen( foto: NRK / Helge Helgheim).
Døpefonten er laget i kleberstein og stammer fra førreformatisk tid. Dåpsfatet er i tinn og er fra år 1738.

Altertavlen er malt av Axel Ender i 1876 og har tittelen: "Jesu oppstandelse". Det er sannsynlig at den første altertavla ble laget av bygdekunstneren Lars Pinnerud fra Furnes. Han har også skåret ut prekestolen og altertavlen i Hof kirke.

Kirkeklokkene


Åsnes kirke har to kirkeklokker. På den største fra 1851 står: Støpt av Knud Christian Schmidt i Christiania." Den andre er mindre og er støpt i 1877. Den har innskriften "Jeg fil ofre Herren jubeloffermed frydesag i hans Paulun".

Svenske fanger


Under krigen med Sverige i 1808 ble svenske fanger holdt i forvaring i kirken - riktignok bare en natt.

Opplysningene er hentet fra Norsk kirkeleksikon og hjemmeside på internett.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Åsnes kirke 15. april.