Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 11. mai 1999 kl 20.30 Brennpunkt: Bare et barn

Brennpunkt: Bare et barn


NRK1 tirsdag 11. juni kl 20.30
Brennpunkt. Bare et barn

Til barnets beste?

Brennpunkt stiller i kveld spørsmål om vi har et rettssystem som er mer opptatt av foreldrenes beste enn barnas i barnefordelingssaker. Det viser seg nemlig at barna ofte er de største taperne når mor og far ikke lenger vi leve sammen.
Barnas beste skal alltid være det avgjørende når foreldrene ikke blir enige om hvem som skal ha den daglige omsorgen. Men en rundspørring til norske domstoler viser at dommere eller sakkyndige sjeldent snakker med barna i barnefordelingssakene.
I dokumentaren \"Bare et barn\" blir vi også med Lisbeth Flister på leting etter datteren Lara i Italia. I ett og et halvt år har hun forsøkt å finne Lara, som hun ikke har sett siden hun ble kidnappet av sin italienske far.
Privatetterforsker Harald Olsen har flere ganger klart å finne barn som er kidnappet av en av foreldrene. Og nå har han funnet huset i Italia hvor han tror Lara og faren bor. Sammen med italiensk politi skal han sjekke huset mens Laras mor venter på å få datteren tilbake.
Vi møter også en far som opplevde at sønnen og datteren ble tatt med til Marokko uten at han fikk beskjed. Faren kjemper for å få barna tilbake til Norge, og har bedt om at dommerne hører på barna.
Men han har tapt i alle rettsinstanser, og ingen rettsinstans har ønsket å snakke med barna etter at de ble tatt ut av landet.
Sorenskriver Morten Gunnes mener at norske dommere har fordommer mot å snakke med barn. Han mener at prinsippet burde være at alle barn får uttale seg om sin livssituasjon i barnefordelingssaker. For å få dette til, må det settes i verk tiltak for å endre holdningene, mener han. Også Barneombudet mener at barnas interesser blir for dårlig ivaretatt i det norske rettssystemet.
Programansvarlig er Ole Jan Larsen.

NRK1 tirsdag kl 20.30

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Lisbeth Flister leter fortvilt etter sin datter Lara, som er kidnappet av sin italienske far.

Egenprodusert fakta
Programansvarlig: Ole Jan Larsen, tlf. 93424579, 23047100, 22554305
Brennpunktredaksjonen: 23049000
E-post: brennpunkt@nrk,no hjemmeside: www.nrk.no/brennpunkt