Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 13. november 2001 kl 22.00 Brennpunkt: Brennpunkt: Brostein eller brobygging?

Brostein eller brobygging?

Nina Drange er leder i Attac Norge. (Foto: Magne Hansen)
Nina Drange er leder i Attac Norge. (Foto: Magne Hansen)
”En protestbevegelse som verden ikke hadde sett maken til siden 60-tallet”. Dette var en av mange forhåpninger da organisasjonen Attac ble startet i Frankrike for tre år siden. Siden har bevegelsen spredt seg til over 20 land, deriblant Norge. Men vil den lykkes med å skape en mer rettferdig verden, eller vil den ødelegges av interne strider og vold?

Vi har fulgt Attac Norge fra stiftelsesmøtet 31. mai, gjennom gateslagsmål og politisk motkonferanse i Gøteborg og videre under deres forberedelser til G8-toppmøtet i Genova. Gjennom tre meget politisk aktive og engasjerte unge jenter prøver Brennpunkt å komme på innsiden av denne viktige politiske bevegelsen. Jentene har forskjellig utgangspunkt og ulik strategi for å oppnå ”en annerledes verden” og symboliserer på mange måter de interne frontene i Attac.

Nina Drange er leder av organisasjonen, Unni Berge var en av stifterne og Berit Kristoffersen vurderer om hun skal bli medlem, til tross for at hun synes Attac er for forsiktig og byråkratisk.

Aksjoner og skolering
Attac ønsker å skape et nytt politisk engasjement rundt kompliserte globale spørsmål.
- Det er viktig å demonstrere ute i gatene, men det er også viktig å vite hvorfor man demonstrerer, sier Bernhard Cassen, president for Attac Frankrike.

Denne todelte strategien, med aksjoner og skolering, er krevende og utfordringene finnes i egne rekker, fra media såvel som fra utenforstående elementer.

- 2,8 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensa. Dette er seriøse problemer som man ikke løser ved å ’trashe’ Mac Donalds restauranter, sier de 25-årige lederen for Attac Norge, Nina Drange.

NRK Fakta
Egenprodusert dokumentar
Redaktør: Per Anders Johansen
Regi: Linda Lothe, 900 52 271
Pressekontakt: Magne Hansen, 23 04 90 00

Bilde:
Nina Drange er leder i Attac Norge. (Foto: Magne Hansen)
Nina Drange er leder i Attac Norge. (Foto: Scanpix)