Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 18. mars 2002 kl 22.00 Dok22: Fortet Europa: Tilbakesending

Flyktninger i mørke og tåke

Peter Ekwiri, Uganda, dumpet i Ghana av svenske myndigheter. (Foto: Mats Lund)
Peter Ekwiri, Uganda, dumpet i Ghana av svenske myndigheter. (Foto: Mats Lund)
I siste del av serien ”Fortet Europa” handler det om EU-landenes flyktningepolitikk og utvisningsindustrien. Deportasjon av mennesker som nektes asyl, koster de europeiske landene milliarder av kroner. Det går også på livet løs – mange dumpes rett og slett til et liv i mørke og tåke, mange utsettes for voldelige overgrep og noen tas livet av.

Motivet for å bruke harde metoder er nettopp å opprettholde asylsystemets troverdighet: - Kan man ikke utferdige utvisningene og vise at reglene følges, så kan man like godt slå en strek over alt som heter regler, uttaler Tysklands innenriksminister Otto Schilly i programmet.

Bisarre konsekvenser
Konsekvensene er bisarre: Om bord på en flymaskin fra selskapet Sabena ble Semira Adamu kvalt under en bevoktet deportasjon til Nigeria den 21. september 1998. Belgisk politi presset en pute mot ansiktet hennes. Metoden er godkjent av Belgia – for å holde utviste personer rolige under reisen.

Siden 1994 er åtte utviste personer tatt livet av under deportasjon av ledsagende politi fra europeiske land.

Rasisme i praksis
- Ettersom det i hovedsak er svarte afrikanere som behandles på denne måten, er det snakk om rasisme, forklarer Gaim Kibreab, sosiolog ved South Bank University i London, om en
undersøkelse som blir framlagt i programmet.

Svensk flyktningedumping
Ghana er et land Sverige bruker for å kvitte seg med utviste flytkninger. Den svenske dumpingen til Ghana tas vare på av Sveriges konsul i landet, Amarkai Amarateifio. Hver gang noen blir dumpet, mottar han flere tusen dollar av svensk politi. Nøyaktig hva pengene går til, kan ikke den svenske polititjenestemannen som er med i programmet redegjøre for.

Uganderen Peter Ekwiri ble utvist fra Sverige og dumpet i Ghana av svensk politi. I programmet forteller han om seks år i ghanesiske fengsler, til ingen nytte.

- Sverige forsøker tydeligvis å unndra seg alt ansvar i denne saken, uttaler Ghanas innenriksminister Malik Yakubu. Jeg synes det riktige ville være å la Peter Ekwiri komme tilbake til Sverige, sier han.

Dokumentarserien ”Fortet Europa” er laget for Nordvisjonen av Andreas Rocksén og Erik Sandberg i Nordisk Film TV.

Program produsert for Nordvisjonen
Producer: Andreas Rocksén, tlf. 0046 703011205 (andreas@nordiskfilmtv.se)
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilder
1. Peter Ekwiri, Uganda, dumpet i Ghana av svenske myndigheter. (Foto: Mats Lund)

2. - Kan man ikke utferdige utvisningene og vise at reglene følges, så kan man like godt slå en strek over alt som heter regler, uttaler Tysklands innenriksminister Otto Schilly i en dokumentar om EU-landenes flyktningepolitikk. Bildet viser tysk grensepoliti i arbeid. (Foto: Nordisk Film AB)

3. Semira Adamu ble kvalt av belgisk politi om bord i et Sabena-fly på vei til Nigeria. (Foto: Nordisk Film AB)

4. Tysk grensepoliti i ferd med å mishandle en afrikaner som motsetter seg å gå om bord på et fly til Ghana. (Foto: Nordisk Film AB)