Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 15. mars 2004 kl 23.10 Dok1: Universet - det store spørsmålet

Fantes det aldri et big bang?

Astronom Jack Sulentic mener at forskermiljøene bør være mer åpne for alternativer til big bang-teorien. (Foto: Floating World Films AS)
Astronom Jack Sulentic mener at forskermiljøene bør være mer åpne for alternativer til big bang-teorien. (Foto: Floating World Films AS)
- Observatører tror at vi lever i et big bang-univers, og forståelsen av hva de ser blir formet etter det. De ser ikke alternative muligheter, sier professor i teoretisk astrofysikk Geoffrey Burbidge. I denne todelte dokumentaren utforskes muligheten for at teorien om big bang som universets opprinnelse slett ikke stemmer.

I følge big bang-teorien utvider universet seg, og galaksegruppene fjerner seg med større hastighet fra hverandre jo større avstanden mellom dem blir. Dette kalles Hubbles lov.

Blant forskere i astronomi og kosmologi hersker det imidlertid uenighet om denne teorien. I dokumentaren møter vi flere forskere som mener de har funnet galakser der Hubbles lov ikke blir fulgt.

Kontroversielle observasjoner
En av verdens mest kontroversielle eksperter på galaksers struktur og morfologi, dr. Halton C. Arp, mistet jobben da forskningen hans gav uventede resultater. Burbidge mener at noe av problemet er at svært mye forskning som har blitt gjort de siste ti-årene, er basert på Hubbles lov. Dersom det viser seg at Hubbles teori likevel ikke holder vann, er enorme mengder observasjoner og teoretisk arbeid forgjeves.

Et eksempel er astrofysiker Vera Rubins forskning på fjerne spiralgalakser. På grunn av uvanlige resultater ble det anbefalt at hun skulle stanse arbeidet.

Utradisjonell forskning som følger alternative teorier, får rett og slett ikke nok tid ved teleskopet.

Siste del av dokumentaren sendes neste mandag.

Samproduksjon av NRK Fakta og Randall Meyers i to deler
Produsent: Randall Meyers
Prosjektleder i NRK: Vibeke Haug
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252