Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 2. desember 2003 kl 23.10 Utsyn: Olje og politikk i Russland

Russisk olje – sand i maskineriet

En kontrovers om landets oljeressurser har lenge vært under oppseiling i Russland. Olje og gass utgjør nærmere halvparten av den russiske forbundsstatens inntekter, men en konflikt mellom sentralmakten og lokale myndigheter om utnyttelsen av olje og gass kaster lange skygger over russisk innenrikspolitikk. I en finsk dokumentar blir utvinningen av olje- og gassforekomstene også sett i et økologisk perspektiv.

Balansen i Russlands statsbudsjett hviler på ett trumfkort alene: Oljen.

Det er vel kjent, og ikke minst har vi fått merke at dette kan være en risikofylt finanspolitikk. Det kommer derfor ikke som en overraskelse at for å trygge balansen i økonomien så marsjerer den politisk ledelse og næringslivstoppene som regel i takt i Russland.

15 familier
I den finske dokumentaren opplyser en hjemmelskvinne, Lilaj Sjetsjova, at dagens russiske olje- og gassindustri er fordelt på de 15 rikeste familiene i landet.

Programmet setter søkelys på en av disse familiene. Roman Abramovitsj besitter i dag eiendommer verdt 600 milliarder euro.

Yukos-sjefen
En som ikke marsjerer i takt i denne sammenhengen, er Russlands antatt rikeste mann og leder for landets største oljeselskap Yukos, Mikhail Khodorkovskij. For drøyt en måned siden ble han varetektsfengslet, siktet for bedrageri og skatteunndragelse. Finansmarkedet reagerte øyeblikkelig, og vestlige investeringer i russisk økonomi for milliarder av dollar ble kansellert.

Fotball, politikk og olje
Khodorkovskij er i motsetning til Abramovitsj en hard nøtt for Kreml, ikke minst fordi han viser en uttalt interesse for russisk politikk. Abramovitsj interesserer seg på sin side ikke for politikk, men derimot for fotball.

Alt dette er lite betryggende, siden mange politikere rundt om i Russland er kjøpt med oljepenger. Noen av dem er til og med likvidert pga. oljepenger.

Periferi og sentrum
Sibir er neste fase i utvinningen av Russlands olje- og gassressurser. Disse rikdommene ligger langt borte fra Moskva, men befolkningen i periferien får likevel ikke del i godene. I hovedsak sitter de igjen med en ødelagt natur.

Menneskene der ute er også svært utsatt for variasjoner i oljeprisen. Hva om den faller under 15 dollar fatet? Det betyr ikke så mye for et storkonsern som Yukos, men for mannen i gata ville det føre til økonomisk katastrofe.

Risikabel tankfart
I likhet med Norge er også landene rundt Østersjøen fryktsomme for hasardspillet innen russisk tankfart.

Stadig mer olje skipes nå ut fra russiske havner i Finskebukta, med tankskip som er bygd for alt annet enn islagte farvann. Finland har uttrykt bekymring for en mulig oljekatastrofe i sine farvann.

Men det er mer enn de baltiske nordområdene som står i fare. Havet og strendene like ned til danskekysten er truet.

Innkjøpt finsk program
Produksjon: YLE
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57