Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 30. juni 2013 kl 11.03 Gudstjeneste fra Trondenes kirke, Harstad

Gudstjneste fra Trondenes kirke, Harstad

Festspillgudstjeneste.
Sokneprest Odd Willy Johansen.
Prost Ove Kjelling.
Kantor Harald Linn-Hansen.
Trondenes motettkor.
Solist Inga Juuso.
Kontrabass Knut Erik Sundquist.