Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 8. september 2009 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Redningsaksjon for sjelden fugl

Ut i naturen: Magasin:  Programleder Hanne Cecilia Aass og forsker Jan Ove Gjershaug med resultatet av en vellykket hubrofangst i armene. (foto: nrk)
Ut i naturen: Magasin: Programleder Hanne Cecilia Aass og forsker Jan Ove Gjershaug med resultatet av en vellykket hubrofangst i armene. (foto: nrk)
Hubroen, Europas største ugle, har blitt en sjelden fugl i Norge, så sjelden at myndighetene har bestemt at det skal gjøres en ekstra innsats for å redde den. "Ut i naturen" var med på starten av redningsaksjonen.

Sleneset på Helgelandskysten har Europas tetteste hubrobestand, men her, i likhet med de fleste andre steder, trues hubroen av en bokstavelig talt overhengende fare. Ublide møter med kraftledninger regnes nemlig som den hyppigste dødsårsaken blant hubroene i dag.

Nå ønsker forskere å fange hubroer som hekker ved de livsfarlige høyspentmastene og sette på dem GPS-sendere for å finne ut mer om hvordan de bruker området sitt. Men å fange en fugl som både hører og ser farer på kilometers avstand, er lettere sagt enn gjort.

Ny, revolusjonerende tellemetode
Det er ikke bare hubroen det holdes et ekstra øye med vi sesongens første Magasin-sending. Ut i naturen skal også være med på videoovervåking av laks. Tidligere ble størrelsen på Norges villaksebestand beregnet ved hjelp av fangst, gjenfangst og matematiske formler. Nå viser en ny tellemetode, basert på videoovervåking av laksen, at den gamle metoden kanskje gir tall som er ti ganger for høye.

Trafikkfarlig elg
Et møte mellom elg og bil får som regel alvorlige konsekvenser. Spesielt elgen kommer sjelden fra det med livet i behold. Så hvorfor er det da slik at elgen velger å løpe over veien akkurat når det kommer en bil? Ut i naturen har en del av svaret.

Egenproduksjon
Programleder Hanne Cecilia Aass, mobil 97110634, hanne.aass@nrk.no
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, mobil 93496759, bjørg.langeland@nrk.no
Pressekontakt: Sidsel Mundal 414 52 326 / 23 04 92 82
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 info@nrk.no