Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 22. oktober 2007 kl 21.30 En kilde klar og ren

Når vannkraften forsvinner…

Biodrivstoff er nytt, og det innebærer mye å sette seg inn i for forbrukeren (Foto: NRK)
Biodrivstoff er nytt, og det innebærer mye å sette seg inn i for forbrukeren (Foto: NRK)
Norge har hatt rik tilgang på elektrisitet fra vannkraft. Det er bare det at det er ikke nok av denne vannkraften. Vi bruker mye mer enn vi produserer, og tiden for de store vannkraftutbygginger er over, ifølge statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale 2001.

Norge har også hatt rik tilgang på olje – så rik at vi ikke har sett nødvendigheten av å forske på og ta i bruk alternative, fornybare energikilder. Samtidig har oljen gjort oss til miljøversting i Europa… Både Sverige og Danmark har kuttet sine utslipp fra 1990 – 2005 med 8 %. Norge har økt sine med like mye, og få av EU-landene er dårligere på å kutte sine klimagassutslipp. I følge FNs klimapanel er det nå 90% sikkert at oppvarmingen vi er vitne til på jorda er menneskeskapt. Det betyr at det haster med å ta i bruk nye energikilder. Hvordan ligger vi egentlig an i Norge?

I en serie på 4 programmer gjennomgåes 4 forskjellige alternative energikilder. Det første programmet handler om biodrivstoff. De neste programmene tar for seg solenergi, vind- og bølgekraft og atomkraft.

Biodrivstoff
Biomasse lages av organisk materiale, og kan brukes både til oppvarming av bygninger og som drivstoff til transport. Svenskene bruker i dag mer bioenergi til oppvarming enn all vannkraft som produseres i Norge. Svenskene har også kjørt på biodrivstoff i flere år, og har kommet langt når det gjelder forskning på nye typer drivstoff som avgir mindre CO2-gass. I Norge hersker det full forvirring blant bilistene; Hvor mange varianter finnes, og hvilke biler kan bruke det? Er det etisk forsvarlig at drivstoffet blir laget av planter som dyrkes på jord der det kunne ha vært dyrket mat?

Dette lurte Elin Tandberg på også. Hun har kjøpt seg ny bil – som kan gå på biodrivstoff.
Både Elin og du får svar på disse spørsmålene i løpet av programmet. Dessuten får du vite hvilken rolle statsminister Jens Stoltenberg mener biodrivstoff vil ha i fremtidens miljømiksProgram fra NRK Fakta
Prosjektleder: Harald Reitan, tlf: 47 41 60 60
Kontaktperson: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no