Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 10. oktober 2010 kl 17.30 Åpen himmel: Åpen himmel: Fredriks sang

En sang til trøst


Svenske Marita og Tore Gustavsson mistet sønnen sin, Fredrik, for seks år siden. En helt spesiell sang fra en norsk dirigent hjalp dem i sorgen.

Fredrik var bare 19 år da han døde under en skiferie i Trysil. Tilbake satt foreldrene i dyp sorg. Et av de siste minnene fra Fredrik var da han i den lokale kirken sang "Velsignelsen" fra platen med Oslo Gospel Choir.

Inspirerte dirigenten
Oslo Gospel Choirs dirigent Tore W. Aas fikk høre om denne spesielle historien via en mail. Den inspirerte ham til å skrive en trøstesang til Tore og Marita.

Denne sangen, som foreldrene gjerne kaller "Fredriks sang", har siden kommet ut både på CD, DVD og på Youtube. Den har etter hvert blitt til trøst for mange flere enn familien Gustavsson i Sverige.

Forteller historien
I denne utgaven av "Åpen Himmel" forteller Tore og Marita historien om "Fredriks sang", og Oslo Gospel Choir synger den. Vi får høre en sterk fortelling om det å miste et barn, og om å det arbeide seg gjennom sjokk og sorg.

Egenproduksjon 2010
Prosjektleder NRK Temaredaksjonen: Magne Vik Bjørkøy, 73 88 12 00 dir. 73 88 15 86, mobil 90 78 99 50
TV-seere bes kontakte: Publikumssevice, tlf 815 65 900