Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 23. januar 2003 kl 19.30 Schrödingers katt

Pelikaner og vaksiner

Norske forskere hjelper til med å lage vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. (NRK-foto)
Norske forskere hjelper til med å lage vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. (NRK-foto)
Kan vi lære energiøkonomisering av pelikaner? Norske erfaringer brukes for å bekjempe hjernehinnebetennelse på New Zealand. Ørsmå hjerneslag kan forårsake depresjoner hos eldre. Dette er hovedsakene i kveldens ”Schrödingers katt”.

Programleder Gry Molvær og redaksjonen skal vise hvordan studier av pelikaner i Senegal kan gi forskerne ved NASA i USA tips om hvordan man kan spare energi under flyvinger. Trekkfugler velger ofte å fly i V-formasjon, og studier av pelikanflokker viser hvordan de hjelper hverandre under ferden slik at de ved å økonomisere med energien kan ta seg fram over lengre strekninger.

Hjernehinnebetennelse
Tidlig på 80-tallet ble Norge rammet av en hjernehinnebetennelse-epidemi. Den lumske sykdommen tok flere liv blant barn og ungdom. Man satte i gang et stort prosjekt for å utvikle en vaksine, men før man var helt ferdige med dette arbeidet, flatet epidemien ut og vaksineprosjektet ble lagt i skuffen.

I midten av 90-tallet blusset epidemien opp igjen – men denne gangen på den andre siden av jordkloden - på New Zealand. Myndighetene der ba Norge om å være med å utvikle en vaksine basert erfaringene våre fra 80-tallet. Denne meningokokk B-epidemien har imidlertid en annen genetisk utforming enn den som rammet oss, så i dag må man utvikle en helt annen vaksine enn den vi jobbet fram sist. Vil forskerne lykkes i dette arbeidet?

Eldre og depresjon
Katta holder seg på New Zealand. Forskere på øya har funnet en sammenheng mellom aldersdepresjon og små slag i hjernen. Det er snakk om slag som er så små at de har vært vanskelige å oppdage. Kanskje legene kan gi behandling nå som man har funnet grunnen til at en del er deprimerte?

Laget for NRK1 av Program RIKS, Trondheim
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Kari Hustad
Presse:Erik Bull , tlf 73881661