Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 4. oktober 2009 kl 11.03 Gudstjeneste fra Horten kirke i Vestfold

Gudstjeneste fra Horten kirke

18.søndag etter pinse: Romerbrevet 14, vers 1- 9.
Prest Ottar Strand.
Kantor Åse Igland Berg.
Norsk Salmebok: 586, 727, 331, 378 og 375.