Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 20. juni 2010 kl 11.03 Gudstjeneste fra Trondenes kirke, Harstad

Gudstjeneste fra Trondenes kirke

Festspillgudstjeneste.
4.søndag etter pinse: Lukas ev. 15, 11 – 32.
Prost Ove Kjelling.
Sokneprest Hilde Fylling.
Kantor Wolfgang Schmitt.
Trondenes Motettkor.
Solister: Knut Iversen og Caroline Marie Christensen.
Norsk salmebok: 222, 311 og 301.