Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 3. august 2008 kl 17.30 Åpen himmel: Gudstjeneste fra Fridalen kirke i Bergen

Spirekraft i Fridalen

Årstad kirkekor (foto: NRK).
Årstad kirkekor (foto: NRK).
Åpen himmel - Gudstjeneste fra Fridalen kirke i Bergen

- Guds rike kan samanliknast med veksten til et lite korn. Det handler om spirekraft.

Kapellan Bjarte Nese inviterer til gudstjeneste i Fridalen kirke i Bergen på selveste Såmannssøndag. En søndag i kirkeåret som setter fokus på Guds ord og Guds rike. Selv om gudstjenesten feires i Fridalen kirke er det et nært samarbeid med en annen kirke, Årstad kirke.

Disse to menighetene er nesten å regne som én menighet med felles sokneprest. Derfor er det helt naturlig at det er Årstad kirkekor som synger under gudstjenesten og dirigeres av kantor Knut Christian Jansson. Ellers deltar også kantor Eli-Johanne Rønnekleiv.

Bjarte Nese (foto: NRK).
Bjarte Nese (foto: NRK).
Fridalen kirke ble bygget i 1937, men fikk et tilbygg på 1980-tallet. I dag fremstår kirken som en god arbeidskirke, nesten som en sjømannskirke med sine praktiske løsninger og sitt lyse vennlige kirkerom.

Når kapellan Bjarte Nese skal preke denne såmannssøndagen er han opptatt av at Gud har sendt sitt ord til menneskene, og når det blir sådd vokser det som et såkorn.

Ordet er i en sum Jesus som gav sitt liv, og i dette ordet ligger det en spirekraft og livskraft som betyr frelse.

NRK1 Søndag 3. august 2008 kl. 17:30 - sendt første gang 20. januar 2007.