Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 3. august 2005 kl 19.30 Perspektiv: Kongsgården på Ladegaardsøen

Bygdøy Kongsgård

Dronning Maud, kronprins Olav og kong Haakon på trappen på Bygdøy Kongsgård (Foto: Arkiv)
Dronning Maud, kronprins Olav og kong Haakon på trappen på Bygdøy Kongsgård (Foto: Arkiv)
Perspektiv har tatt turen ut til Bygdøy sammen med hagehistoriker Mette Eggen og naturgeograf Kim Halvor Hartvig. I sendingen forteller kong Olav om både dronning Mauds og sitt eget forhold til hagen og den vakre naturen på Bygdøy. Programmet sendes forøvrig på kong Haakons fødselsdag, 133 år etter at han ble født.

Bygdøy Kongsgård har en historie som kan følges tilbake til 1100-tallet. Da lå halvøya Bygdøy under cistercienserklosteret på Hovedøya. I 1305, altså for nøyaktig 700 år siden, fikk den nord-tyske fyrstedatteren Eufemia Bygdøy i bryllupsgave av kong Håkon V Magnusson. Bygdøys kongelige tid i middelalderen ble imidlertid ikke lang, for kongeparets datter, Ingebjørg, kjøpte seg geistlige privilegier ved å gi halvøya tilbake til klosteret i 1342.

Under reformasjonen i 1536 kom Bygdøy igjen i kongelig eie, da som ladegård under Akershus slott. Gården tjente som sommerbolig for visestattholderen da Norge lå under Danmark, og kong Christian IV fikk satt opp en jakthytte der. Først i 1733 ble kongsgården, slik vi kjenner den i dag, oppført. Kongsgården og Norges skjebne er nært knyttet sammen.

Sommerresidens
I merkeåret 1905 ble kong Haakon og dronning Maud tilbudt kongsgården som sommerresidens. Og man får et levende inntrykk av at det unge kongeparet fort lærte å elske stedet. For dronning Maud var nok hagen på Bygdøy både en arena for skapervirksomhet og et tilfluktsted av paradisisk ro.

I dag er både våningshus og hagen på Bygdøy Kongsgård gjenstand for en omfattende og nødvendig restaurering. Først om to år er kongsgården innflyttingsklar for kong Harald og dronning Sonja.

Arkivbasert dokumentar fra Perspektiv-redaksjonen, Faktaavdelingen
Programansvarlig: Jannike Falk, tlf: 23 04 89 41
Prosjektleder: Sissel Helle Birkelund, tlf 23 04 91 32
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78