Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 9. mars 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Trefoldighetskirken, Oslo

Kvinneteologene 50 år

Trefoldighetskirken (foto: NRK).
Trefoldighetskirken (foto: NRK).
Gudstjeneste fra Trefoldighetskirken, Oslo.
Maria budskapsdag: Luk. 1, 46-55.
Norsk Kvinnelig Teologiforening 50 år.


Biskop Solveig Fiske preker (foto: KirkeInfo).
Biskop Solveig Fiske preker (foto: KirkeInfo).
Preken: Biskop Solveig Fiske.
Liturg: Sokneprest Elisabeth Thorsen.
Domkantor Terje Kvam.

Norsk salmebok: 1. 263 v 2-4. 13 (S-97). 118. 34 (S-97). 117.

Trefoldighet jentekor - dir. Edle Stray Pedersen.

Elisabeth Thorsen (foto: NRK).
Elisabeth Thorsen (foto: NRK).
Salmene i samme rekkefølge som numrene overfor:
Folkefrelsar til oss kom
Alene i håp til Gud
Lovsangen toner
Alle kilder bryter frem
Du spenner ut stjerneteltet
Guds folk for sin konge skal kveda

Gudstjenesten blir holdt i Trefoldighetskirken fordi Oslo domkirke er under restaurering. I denne perioden samarbeider de ansatte i de to menighetene.

Hør gudstjenesten fra Trefoldighetskirken 9. mars 2008

Om kirken
Trefoldighetskirken i Oslo ble vigslet i 1858 av biskop Jens Lauritz Arup. den er en sentralkirke i nygotikk, med to klokketårn og en åttekantet kuppel hvelvet over fire fløyer. Utførende arkitekt Wilhelm von Hanno sto selv bak mange av interiørdetaljene i kirken.

Claus Jensen bygget hovedorgelet i 1872, Adolph Tidemand malte altertavlen i 1886, Emanuel Vigeland lagde lysekronen i 1923 og Frøidis Haavardsholm lagde glassmaleriene i 1936.

Historie
Trefoldighetskirkens form ble avgjort i Norges første arkitektkonkurranse i 1849. Alexis de Chateauneuf (1799-1853) vant med sin nygotisk sentralkirke med åttekantet kuppel. Chateuneuf døde i 1853 og kirken ble derfor fullført av hans assistent Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno (1826-1882).

Byggekostnadene beløp seg til 150 000 spesidaler. Arkitekt Alexis de Chateauneuf så for seg en mer storslagen kirke til rundt 500 000 spesidaler, men ble alvorlig syk og ute av stand til å formidle sine ideer.

Kirken ble restaurert i 1956, 1993 og 1996.

Menighetens visjon
Trefoldighet menighets visjon er "Trefoldighetskirken - fellesskap i sentrum" - nær Gud - nær hverandre - nær byen og verden

Menighetens visjon er "Trefoldighetskirken – fellesskap i sentrum". Menigheten ønsker å leve nær den treenige Gud, nær hverandre og nær byen og verden. Trefoldighet menighet vektlegger både diakonalt arbeid og utvikling av det åndelige livet i menigheten.

Trefoldighet menighet tilbyr kveldsmesser med ulikt preg hver søndag kl. 19.00. Disse gudstjenestene er menighetens hovedsamlinger. Trefoldighet menighet legger vekt på diakonalt engasjement og utvikling av det kristne livet. I tillegg til gudstjenestene gis det mulighet for tilhørighet gjennom kirkekaffe, mindre grupper og deltakelse i menighetens utadrettede tilbud.

Trefoldighetskirken stod ferdig i 1858 og er et av hovedstadens vakreste kirkebygg og kan på det meste romme opp mot 1200 mennesker.

I Trefoldighet sokn bor det 6-7000 innbyggere. Vel 60 % av disse tilhører Den norske kirke. 50 % av befolkningen er aleneboende og hovedtyngden er i aldersgruppen 20-60 år. I Trefoldighet sokn arbeider det til daglig over 20.000 mennesker. Menigheten ønsker å være både soknekirke for den bofaste befolkning og sentrumskirke for de som arbeider og ferdes i byen.

Frem til 2009 skal Trefoldighet menighet bare ha kveldsmesser om søndagene. Dette fordi Domkirken pga. stengning denne perioden har ansvar for høymessene i Trefoldighetskirken.

Fra menighetens hjemmeside og Wikipedia.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Trefoldighetskirken 9. mars 2008