Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 15. oktober 2010 kl 21.45 Renessansen

Danmarks største sjøfarer


Historien om Danmarks største sjøfarer startet i vår egen skjærgård, i området rundt Arendal.

Her blir Jens Munk født i 1579, blant store vidder og langstrakte hav. Hans mor var fra Helsingør, og hans far fikk tildelt et adelsbrev fra kongen og ble lensmann i Norge.

Norge var på 15- og 1600-tallet en dansk landsdel oppdelt i len, og styrt av danske adelsmenn. Med kongen og riksrådet langt unna i København, tilbrakte Jens Munk sine barndomsår i Norge.

De norske bøndene har rykte på seg for å være svært selvstendige, og langt mer rå og drikkfeldige enn sine danske naboer. De er også svært utholdende, og føler liten tilknytning til den danske sentralmakten, noe som ofte skaper problemer for danskene, og for Jens Munks far, som er en avstumpet og brutal mann. I 1578 blir han funnet skyldig i å brenne en uskyldig kvinne på bålet som heks…

Om serien
Dette er en fortelling om renessansen, et kapittel i Europas historie der dørene mot nye verdener ble slått opp. Renessansens genier skapte en ny forståelse av verden og av mennesket. I seks programmer viser denne serien hvordan dette utfoldet seg i Danmark, og hvordan danskenes liv ble påvirket av nye tanker og ideer som oppstod flere hundre kilometer unna.

Det hele starter i Italia på 13-1400-tallet; noen begynner å tvile på at det kun er Gud som bestemmer over stort og smått, og nysgjerrigheten vinner. Plutselig settes spørsmålstegn ved alle sannheter menneskene har tatt for gitt i hundrevis av år, og en ny bevegelse sprer seg over hele Europa.

Dansk produksjon fra 2009
Originaltittel: Renassancen
Produsert av: Danmarks Radio / Nordisk samproduksjon
Regi: Liv Thomsen
Pressekontakt:Jade Josefine Nordahl , 92 40 38 73
TV-seere kan henvendes seg til Publikumsservice, 815 65 900