Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 7. februar 2001 kl 22.00 Norgebygda: Exit Støren

Norgebygda: Exit Støren (ttv)

NRK1 onsdag 7. februar kl 22.00
Norgebygda: Exit Støren (2:3)

Hva skjedde med klasse 9A?

I det andre programmet i serien Norgebygda tar regissøren Per Harald Kårstad oss med til hjembygda Støren hvor han har funnet fram klassebildet fra niende klasse. Hvordan har det egentlig gått med 16-åringene fra 1984? Hva gjør de, og hvor bor de? - Klasse 9A brukes i programmet for å illustrere flyttestrømmene mellom by og land, sier Kårstad.

Vi starter på Per Harald Kårstads gutterom og forflytter oss tilbake til Støren anno 1984. Det lille tettstedet med wienerbrød og lakseelv har denne våren som så mange ganger tidligere uteksaminert fire klasser fra ungdomsskolen. Nesten hele klasse 9A glir mer eller mindre bevisst over til nabobygningen. Der venter tre år videregående skole, allmennfaglig studieretning. Så er de borte. Tettstedet registrerer dem bare som et økt antall biler på enkelte gårdsplasser ved juletider og begravelser.

En personlig historie
Per Harald Kårstad studerer bildet av klassen sin og filosoferer over hvor de befinner seg i verden. Han bestemmer seg for å oppsøke noen av dem for å finne ut hva som er skjedd.

Spørsmålene han stiller til sine gamle klassekamerater kretser om de valg de har gjort her i livet. Hvorfor bor man der man bor? Hvordan var det egentlig å vokse opp i bygda? Hva ønsker den enkelte å få ut av tilværelsen? Noen flyttet til byen, mens andre ble værende. Hvorfor?

Innimellom utspørringen av de utvalgte klassekameratene supplerer forskerne Ivar Frønes og Reidar Almaas med mer generelle og faglig funderte betraktninger om årsak og virkning i forhold til flyttestrømmene mellom by og land.

Om serien
Det er stusselige tider for Bygde-Norge. Stadig flere bygdeungdommer lokkes inn til byene. I distriktskommunene sitter et middelaldrende kommunestyre forundret tilbake, mens livet går sin vante gang på Samvirkelaget. Dokumentarserien Norgebygda tar for seg bygdas problem og ser på noen \"sannheter\" om Bygde-Norge.

I første program (31.1.) dannet fjellbygda Lierne bakteppe for en mer generell diskusjon om bygdas nærvær i mediebildet og i folks bevissthet. Hvor kommer bygdestereotypiene fra, og hvem har skylda?

I andre program (7.2.) tar regissør Per Harald Kårstad oss med til hjembygda Støren hvor han har funnet fram klassebildet fra 9. klasse. Klasse 9A brukes i programmet som et eksempel for å se på flyttestrømmene mellom by og land i et større perspektiv.

I tredje program (14.2.) tas de mørke sidene av bygdelivet opp til diskusjon. Er \"bygdedyret\" så dødt som kritikerne har hevdet etter at forfatteren Ingar Sletten Kolloen reiste det fra graven med sin biografi om \"bygdedyrets\" far Tor Jonsson? Og tar man virkelig så godt vare på hverandre på småsteder som det hevdes?

NRK1 onsdag kl 22.00

Dokumentarfilmserie i tre deler
Produsert av Media Generator A/S for NRK
Regi: Per Harald Kårstad
Prosjektleder: Hanne Hoel
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)

Bilder
1. Regissør Per Harald Kårstad har vært hjemme på gutterommet på Støren og gravd fram klassebildet fra niende klasse. Hvordan har det egentlig gått med 16-åringene fra 1984?
(Foto: Eidsmo A/S)

2. Regissør Per Harald Kårstad lar oss møte noen av sine klassekamerater fra 9A i 1984. Hva har skjedd med dem? (Foto: Nils Petter Midttun)