Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 14. april 2011 kl 19.45 Schrödingers katt

Matkrise, flykrise og de perfekte skiene


Står verden foran matkriser de neste årene? Dette er ett av flere spørsmå programleder Hanne Kari Fossum stiller i denne utgaven av "Katta".

Prisene på matvarer stiger brått. Mye tyder på at verden står foran en rekke potensielle matkriser i åra som kommer. Spørsmålet er hva som vil skje dersom krisetilstandene ikke går over, og vi går mot en tid med permanent matmangel, og tilsvarende høye matpriser. Hva vil skje med det norske landbruket, og hva vil skje med våre matvaner?

Flykrise
Etter vulkanutbruddet på Island for ett år siden ble Europas flytrafikk lammet. Debatten gikk høyt – var det nødvendig å sette alle flyene på bakken, over en så lang periode?

Et robotfly som måler partikkelmengden i lufta, kan være et verdifullt våpen i kampen om å få nøyaktige målinger av mengdene med flyfarlig aske ved neste utbrudd.

Skipakker
Skipakker er å få kjøpt for en billig penge når sesongen går mot slutten. Men standardiserte ski blir aldri personlig optimale. Da er det kjekt å vite at det finnes skimakere som lager den perfekte skia, skreddersydd for akkurat deg. Håndlaget.Egenproduksjon fra NRK Trøndelag
Programleder: Hanne Kari Fossum
Prosjektleder: Njord Røv
Kontaktadresse for presse, presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900, Publikumsservice