Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 4. september 2002 kl 21.30 Faktor: Frykten for de grenseløse

Ulovlig overvåking av samer


En samisk gerilja som kjemper for en egen samisk republikk på Nordkalotten. Kjente samiske ledere stemplet som venstreekstremister. Disse scenarioene finnes i Politiets overvåkingstjeneste (POT) sine rapporter. ”Faktor” retter søkelyset mot den ulovlige overvåkingen som enkelte samiske ledere og aktivister ble utsatt for av POT.

Kjente samiske ledere som Ole Henrik Magga, Aslak Nils Sara og Odd Mattis Hætta har alle blitt stemplet som venstreekstremister i POTs rapporter. I Hættas og Saras ”mapper” blir de omtalt som ledere for en egen samisk gerilja, og så sent som i 1982 fryktet POT at en egen samisk republikk på Nordkalotten var i emning.

Et grenseløst folk
Det samiske folket står i en spesiell posisjon, som ett folk spredd over fire land. Dette har tydeligvis skapt usikkerhet for overvåkningstjenesten i de ulike landene. Særlig under interessekonflikter mellom samene og storsamfunnet intensiveres overvåkningsarbeidet, som under Alta-konflikten.

Reporter fant egen ”mappe”
Reporter Johs. Kalvemo har tatt utgangspunktet i den omfattende dokumentasjonen som finnes etter overvåkningen av samer. Han ønsker å stille spørsmål ved om det har skjedd en etnisk overvåkning av samiske ledere, samiske organisasjoner og samiske institusjoner. Under arbeidet med dokumentaren oppdaget han at han selv hadde en ”mappe” i POTs arkiver. Som journalist i NRK Sami Radio ble han ulovlig overvåket fra 1977 til 1992. Særlig hadde overvåkingstjenesten fattet interesse for tjenestereisene hans til Sovjet og senere Russland.

Kjente samer forteller
I denne dokumentaren deltar blant andre tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga, høyskolelektor Odd Mattis Hætta, høyskolelektor Jorunn Eikjok, sametingspresidenten i Finland Pekka Aikio, russisk same Anna Prahova, kulturarbeider Niilas A. Somby, politimester Einar Henriksen, sjef for PST (tidligere POT) Per Sefland og lederen for Stortingets kontroll og konstitusjonskomité, Ågot Valle.

Om ”Faktor”
Faktor er en serie egenproduserte dokumentarer som våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker ”Faktor” å gi tilstedeværelse og sette enkeltmennesket i en større sammenheng.

Egenprodusert dokumentar
Prosjektledere: Bjørn Stuevold og Bård Gudmund Hansen.
Programskaper: Johs. Kalvemo
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96