Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 4. desember 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Edderdun og trivelig selskap

Ærfuglen – kystbondens husdyr

Ærfuglen blir ofte kalt kystbondens husdyr. Nå arbeides det for å holde liv i de gamle egg- og dunværstradisjonene. (Foto: NRK)
Ærfuglen blir ofte kalt kystbondens husdyr. Nå arbeides det for å holde liv i de gamle egg- og dunværstradisjonene. (Foto: NRK)
Ærfuglen er ofte kalt kystbondens husdyr og har status som nasjonalfugl i kyststrøkene nordpå. Bestanden av ærfugl gikk kraftig ned da folk flyttet fra øyene fra midten av forrige århundre. Nå har enkelte tatt til å arbeide for at de gamle egg- og dunværstradisjonene skal vekkes til live igjen. Blant disse er 12 år gamle Kristian Hansen og Tor Helge Sørensen fra Vikna i Nord-Trøndelag.

Ut i naturens producer i Nord-Trøndelag, Tormod Aune, mener programmet først og fremst er laget for å gi seerne et pusterom i mørketid og førjulsstrid. De to guttenes opplevelser ute i Sør-Gjæslingan handler i realiteten om våre egne lengsler tilbake til ”sommerøya”. Dette er koblet opp mot opptak som hovedfotograf Aina Bye har gjort over flere år.

– Slik er det altså duket for et møte med en helt spesiell fugl, med helt spesiell status langs deler av den langstrukne kyststripa vår, sier Aune.

Snekret rugebur
Da klassen deres gjennomførte valgfritt prosjektarbeid i sjuende, dro Kristian og Tor Helge til det tidligere fiskeværet Sør-Gjæslingan, og snekret et femtitalls rugebur for ærfugl. Arbeidet resulterte i en fordobling av den registrerte hekkebestanden. – Et fantastisk resultat til ettertanke for alle oss som bor langs kysten, sier konservator Sigmund Alsaker ved Kystmuseet i Vikna.

Kystmuseet ivaretar deler av dette fiskeværet, og vil nå benytte guttenes innsats til å synliggjøre ærfuglens rolle i den gamle kystkulturen.

Kattefengsel
Både egg og dun var gjennom flere tusen år en svært viktig ressurs. I Sør-Gjæslingan og i mange andre fiskevær påla faktisk væreierne leilendingene sine at de skulle bygge bur, og legge til rette for at ærfuglen kom på land og ”reisret”. Alsaker forteller dette i det han viser vei til det såkalte ”katthuset”. Huset skal være Norges minste bygning som er fredet, og det var et ”fengsel” for øyværets katter, mens ærfuglen lå på land og ruget.

Ærfugl-museum
Ut i naturen tar også veien om øyene utenfor Vega i Nordland. På selve hovedøya, Vega, finner vi landets eneste ærfugl-museum, mens tradisjonene fortsatt holdes levende av enkeltpersoner på øyene utenfor. Dessuten blir det besøk på Tamsøy i Porsanger, som ved forrige hundreårsskifte var landets største egg- og dunvær. 17.000 – 20.000 hekkende ærfugl-par representerte store verdier for væreierne. Garnfiske og et uvettig jaktpress under krigen forstyrret imidlertid balansen mot arter som svartbak. I dag er ærfuglbestanden på Tamsøy bare en skygge av det som var tilfellet for hundre år siden.


Egenprodusert naturprogram fra NRK Nord-Trøndelag
Programansvarlig: Tormod Aune
Red.sjef Ut i naturen: Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder (3 motiver)
Ærfuglen blir ofte kalt kystbondens husdyr. Nå arbeides det for å holde liv i de gamle egg- og dunværstradisjonene. (Foto: NRK)