Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 8. oktober 2000 kl 18.30 Newton

Newton (ttv)

NRK1 søndag 8. oktober kl 18.30
Newton (7:17)

Dinosaurer på Tøyen

Paleontologi betyr læren om plante- og dyrelivet i førhistorisk tid, og vanligvis forbinder vi ordet med dinosaurer. Newton er i dag på Paleontologisk Museum på Tøyen.

Dit kan nå ungdomsskoleklasser komme og \"leke\" paleontologer ved selv å grave i jorda på jakt etter dinosaurknokler, og vi er med noen åttendeklassinger som får prøve seg. Kanskje vi får vite hvordan paleontologer behandler skjelett og beinrester som dukker opp under graving?

Madame Curie, rust og blå himmel
Ellen Gleditch, den norske vitenskapskvinnen som jobbet sammen med Madame Curie i Paris, er et stort forskernavn. Hun assisterte Curie som oppdaget og beskrev radium, og de ble nære venner. Historien om Ellen Gleditch er en del av Newtons dramaserie om Nordiske vitenskapsmenn, en påkostet og fantasifullt laget serie.

Ole finner ut av hva rust egentlig er, og du får vite hvorfor himmelen oppfattes som blå når det egentlig ikke er noen blåfarge å snakke om.

Newton avsluttes med konkurranse og utdeling av premier.

NRK1 søndag kl 18.30

Egenprodusert populærvitenskapelig program fra Barneredaksjonen i NRK1
Programleder og forteller: Ole André Sivertsen
Prosjektleder: Kirsti Asskildt
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53 (anna-marie.normann@nrk.no)