Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 31. mars 2011 kl 19.45 Schrödingers katt

Temperatur, isolasjon og miljøgifter


Hvem fryser mest av kvinner og menn? Hvorfor er det så stor forskjell på måten vi takler kulde på? Programleder Hanne Kari Fossum tester temperatur og følsomhet i kulderommet.

Vi får også høre om nye byggeforskrifter som gjør at isolasjonen tar stor plass, og huset blir dyrere. Nå har forskere kommet opp med en helt ny måte å isolere på. Istedenfor å ha 30 centimeter isolasjon, kan man slippe unna med å ha bare 3 centimeter. Spørsmålet er om den nye metoden være like god som tradisjonell isolasjon.

Vi omgir oss med miljøgifter på alle kanter. Det er kreftfremkallende parabener i hudkremer, i klær, og i omgivelsene. Og jo lenger nord man kommer, jo sterkere blir påvirkningen. Vi tar blodprøver av kjente personer og ser hvor store konsentrasjoner vi finner.


Egenproduksjon fra NRK Trøndelag
Programleder: Hanne Kari Fossum
Prosjektleder: Njord Røv
Kontaktadresse for presse, presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900,